Změna v nauce o 144.000

Strana 6 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  bubu za 22/6/2011, 07:28

buduji vztah ke Kristu, který je mi vším.

-čiže Všemohuceho Boha týmto odsúvaš na "2.miesto", za jeho syna Krista..

bubu

Male Poeet p?íspivku : 154
Reputace : 0
Body : 154
Registration date : 24. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  zbysek za 22/6/2011, 08:26

bubu napsal:buduji vztah ke Kristu, který je mi vším.

-čiže Všemohuceho Boha týmto odsúvaš na "2.miesto", za jeho syna Krista..
J 14:6-11 "6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli."
8 Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!"
9 Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!"

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  Anonymní za 22/6/2011, 08:44

Přátelé.

to bubu
buduji vztah ke Kristu, který je mi vším.

-čiže Všemohuceho Boha týmto odsúvaš na "2.miesto", za jeho syna Krista..
Kdo buduje vztah ke Kristu tím, že staví na Kristu a ne na lidské organizaci, chváli Boha, Otce, který je v nebesích!!!
Opačný postup si vymyslel VRO, ten proti kterému se bubu spouzí, je od Boha! :-)

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  sazeč za 22/6/2011, 13:13

Bulhar napsal:Sazeči,spíš jsem chtěl vyjádřit,že tě chápu,ne že tě lituju,pokud jsi ted spokojený,moc ti to přeji a hlavně at ti to vydrží.
Díky moc, Bulhare.


bubu napsal:buduji vztah ke Kristu, který je mi vším.

-čiže Všemohuceho Boha týmto odsúvaš na "2.miesto", za jeho syna Krista..
Ale ne, Bubu, ve SZ vidíme Jahveho jako toho Otce a Syna, jednoho Pána a jednoho Boha, kdežto v NZ Syn nám svého i našeho Otce ukázal, kterého On poslal, abychom viděli oba. Otec dal Synu vše i nás. Že byl poslán je proto menší psáno ve Fil.2.kap. a neví o tom dni jako příklad pro nás jak být Bohu poslušen až do smrti. Právem i jemu patří chvála, sláva a vzývání. A přesto jsou oba jedno, jeden Bůh, jeden Pán, s tím nemám problém.

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  zbysek za 22/6/2011, 13:24

bubu napsal:-čiže Všemohuceho Boha týmto odsúvaš na "2.miesto", za jeho syna Krista..
J 5:22,23 "22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal."

1J 2:23 "Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce."

Nebo také: kdo ponižuje Syna, ponižuje i Otce. Protože:

J 3:35 "Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou."

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  bubu za 23/6/2011, 00:33

Boh DAL synovi vsetku moc = Všemohúci Boh ma vyssie postavenie ako Syn,ale synovi dovolil aby mal moc a postavenie.A to, že treba mat v ucte aj Boha aj Syna s tym samozrejme suhlasím.. Nesuhlasim len s ucenim ze aj Kristus je Boh. Mozne len povedat ze je božsky, čiže ma vlastnosti od Boha,podobne zmyslanie a konanie.

bubu

Male Poeet p?íspivku : 154
Reputace : 0
Body : 154
Registration date : 24. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  sazeč za 23/6/2011, 02:36

bubu napsal:Nesuhlasim len s ucenim ze aj Kristus je Boh. Mozne len povedat ze je božsky, čiže ma vlastnosti od Boha,podobne zmyslanie a konanie.
Proč psáno v NZ mj. o Synu jako Stvořiteli pops. v Žid.1:10-12, kde se ve SZ mluvilo o Jahvem pops. v Žalmu 102:26-28?
Dále ap.Pavel se o Synu zmiňuje jako o Pánu, kterého máme vzývat, jako o Jahvem v Ř 10:9-14?
VRO nebere vážně, když učí, že to je ,,jako", protože ,,už" má sílu od Otce a proto o Synu je zmíňováno.
To je totéž o slovech Pána Ježíše ohledně jiných ovcích, kteří jsou z jiných národů ale že domovští mají přednost. První ovce jsou z židovských národů, jiné z těch, kteří se těší na pozemský život???, nebo co myslel Pán, že ti vstoupí do jeho ovčince jako jedno stádo pod jedním Pastýřem?
Vyber si?

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  sazeč za 23/6/2011, 03:31

Kniha ,Zjevení vyvrcholí..." 10.kap. 6.odst.
„Opravdu ti však zazlívám, že snášíš tu ženu Jezábel, která se nazývá prorokyní a vyučuje a svádí z cesty mé otroky, aby smilnili a jedli věci obětované modlám.“ (Zjevení 2:20) V 10. století př. n. l. žila královna Jezábel, manželka izraelského krále Achaba, jež uctívala Baale a byla smutně proslulá svým vražedným, cizoložným a panovačným jednáním. Jehu, jako Jehovův pomazaný, ji nechal usmrtit. (1. Královská 16:31; 18:4; 21:1–16; 2. Královská 9:1–7, 22, 30, 33) Modlářská Jezábel neměla oprávnění tvrdit, že je prorokyní. Nebyla jako Miriam nebo Debora, jež sloužily v Izraeli jako věrné prorokyně. (2. Mojžíšova 15:20, 21; Soudci 4:4; 5:1–31) A Jehovův duch ji nepodněcoval k prorokování, jako podněcoval letitou Annu a čtyři dcery evangelisty Filipa. — Lukáš 2:36–38; Skutky 21:9.
7 Je tedy zřejmé, že ‚ta žena Jezábel‘, která tvrdí, že je prorokyní v Thyatiře, je podvodnicí. Nepodporuje ji Boží duch. Kdo to je? Je to pravděpodobně nějaká žena nebo skupina žen, jež působí ve sboru nestoudným, škodlivým vlivem. Některé ženy spojené se sborem možná zatahovaly členy sboru do nemravnosti, přičemž drze ospravedlňovaly svůj svévolný způsob jednání zneužíváním biblických textů. To je opravdu falešné prorokování.
VRO není Jezábel, že učí převráceně, omezuje druhým komunikovat s Pánem Ježíšem a vzývat ho a sebe považovat jako vyslance Boha, zakazuje zachraňovat životy nevinných dětí a vyloučí ty, kteří nesouhlasí? Dále zjišťujeme:
18 Křesťanům v Thyatiře nyní Ježíš říká potěšující slova. Ta povzbuzují pomazané křesťany i dnes: „A tomu, kdo zvítězí a zachovává mé skutky až do konce, chci dát autoritu nad národy, a jistě bude pást lidi železným prutem, takže budou rozbiti na kusy jako hliněné nádoby, stejně jako jsem přijal já od svého Otce.“ (Zjevení 2:26, 27) To je opravdu podivuhodná přednost. Tato autorita, kterou dostanou pomazaní vítězové při svém vzkříšení, je podíl na činnosti spolu s Ježíšem, až bude v Armagedonu mávat ničivým „železným prutem“ proti vzpurným národům. A jaderná palebná síla těchto národů prskne jako vlhká bouchací kulička, až Kristus roztříští své nepřátele jako hliněnou nádobu. — Žalm 2:8, 9; Zjevení 16:14, 16; 19:11–13, 15.
VRo jako samozvaná pomazaná třída ve skutečnosti vzbouří proti Boží lásce to proto, že VRO určuje spíš než Bůh a viní ho neustále falešným prorokováním a učením a Pána Ježíše nazve andělem a tím ho snižuje.
Jestli mi nevěříte, se podívejte na obrázek na str.52, kde jeden ze samozvané pomazané třídy VRO drží železný prut v ďábelské fialové ruce.
Tím je jasně ukázano, že pomazaná třída není nikdo jiná než Jezábel mj. proto, že neuznává ostatní věřící a pomlouvá je.

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  sazeč za 27/6/2011, 13:58

Obával jsem, že jsem použil slova nejtěžšího kalibru na poznámku vůči VRO jako Jezábel, ale vidím tichou vodu.
Už někdo se podíval na ten obrázek?

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  Bulhar za 28/6/2011, 02:05

Ten obrázek na straně 52 jsem viděl,i když VRO neudělal všechno úplně dobře,k Jezábel bych ho já osobně určitě nepřirovnal,protože mnohé věci jsou zase od VRO pochopeny a rozebrány dobře,kdežto Jezábel byla pravděpodobně veskrze špatná.K Jezábel bych např.přirovnal koncil v Kostnici,který nechal upálit mistra Jana Husa.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  zbysek za 28/6/2011, 02:40

Nejhorší lží je polopravda. Budí totiž zdání, že je mnoho věcí správných, ale v celkovém kontextu se jedná o podraz. Pokud zjistím, že mi někdo lže takovýmto způsobem, nechci s ním mít už nic společného. SV ve svém učení prokazatelně polopravdy používá.

A obrázků se skrytými démony je v publikacích SV docela dost. Nevím, jak v aktuálních, ale v těch, co vycházely zhruba v obdodí před 10 či více lety, lze najít skryté démony docela často. Někdy přímo, jako například ve zmiňovaném obrázku ze Zjevení, někdy je třeba obrázek otočit, někdy je nutné použít zrcátko. Už neumím najít, kde jsem to četl, ale ověřoval jsem si to a opravdu to tak je. Možná odkaz na ten článek někdo jiný umí najít?

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  Pollypus za 20/8/2011, 12:41

zbysek napsal:Nejhorší lží je polopravda. Budí totiž zdání, že je mnoho věcí správných, ale v celkovém kontextu se jedná o podraz. Pokud zjistím, že mi někdo lže takovýmto způsobem, nechci s ním mít už nic společného. SV ve svém učení prokazatelně polopravdy používá.


Dobrý den..
Musím reagovat velmi kladně a dát vám za pravdu nic totiž jiného v tom není než lež.Musí přeci mít ten člověk naději a kde jí vzít než lží a pokračovat dál.Musíme tomu říkat ,,nové světlo,,

Pollypus

Male Poeet p?íspivku : 74
Reputace : 0
Body : 92
Registration date : 14. 03. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna v nauce o 144.000

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 6 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru