Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Strana 6 z 19 Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Next

Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 9/9/2007, 04:56

Je to pěkně napsané. Aby byly spokojené obě strany. Jsi rozený kazatel.
Na jedné straně, Kristus jako žid dodržoval zákon, včetně obřízky atd a tedy jej budeme dodržovat taky, ale na druhé straně, Kristus je konec zákona.

Vyber si každý podle svého gusta...

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Petr V. za 9/9/2007, 06:09

Zdravím všechny.

Pro mne je zrcadlem do kterého se denně dívám nové svědomí. Pokud mne toto svědomí neobviňuje mám pokoj s Bohem, nesu ovoce Ducha a plním Kristův zákon.

Pakliže mne obviňuje, nemohu pokoj s Bohem mít, ovoce nést nemohu a Kristův zákon neplním. Prostě hřeším proti Duchu.

Pokud platí první případ, tak žiji. V druhém případě jsem mrtev.

Nové svědomí, ale nemá se starým nic společného. Je na každém křesťanu, aby se zkoumal zda takové svědomí má či nikoli.

Staré svědomí se získává výchovou a je částí těla.

Nové svědomí se získá přijetím evangelia a je to nově narozený duchovní člověk v nás.

Když budu vychovávat děti k nenávisti, tak v nich vyroste pokřivený vnitřní člověk. Vyroste v nich i pokřivené svědomí. Příkladem jsou děti v Palestině. Jejich svědomí jim schvaluje zabití každého žida.

Naproti tomu vychovávám-li děti podle Písem, vyroste v nich svědomí sice dobré, ale svým způsobem umělé. Je to stále svědomí tělesné. Takové děti budou sice slušně vychované, ale stejně budou mít, podle síly či slabosti svého těla, problém s občasným nebo častějším protestem ve svém svědomí.

Teprve Ježíš Kristus přišel s naprosto převratným učením. Učením, že je třeba se narodit znovu, abychom mohli vejít do Božího království. Tedy skutečně naplnit zákon a mít přirozený pokoj s Bohem.

Staré svědomí nás hlídalo zda žijeme v souladu se zákonem psaným vně.

Nové svědomí hlídá zda žijeme v souladu s puzením Ducha uvnitř.

Tělo a Duch se nesnáší. Tělo nás pudí jednat proti zákonu vně i proti zákonu Ducha, který je v nás.( pokud v nás tedy je). Cílem Ducha je tělesnost umrtvovat a nového člověka v nás posilovat až do úplné dokonalosti. Až tělo ani nepípne a nový člověk je neporazitelný.

Jsem přesvědčen, že to všichni znáte. Není to přece nic nového.

Otázkou tedy jen zůstává, k čemu každého z nás Duch Kristův pudí.
avatar
Petr V.

Poeet p?íspivku : 363
vztah k organizaci : bývalý SJ
Reputace : 0
Body : 10
Registration date : 08. 02. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 9/9/2007, 06:40

Hvězdlický napsal:
Trošku jsem uvažoval o těchto Martinových zdůvodněních a položil si otázku, pro koho tato slova platila a v které době??.
Co s tím má následovník Krista a účastník Nové smlouvy polečného???

Odpověď je jasná v Písmu.

Ano, v Písmu jasně stojí, že tato slova byla určena nejen pro všechny potomky Abraháma, Izáka a Jákoba, ale i pro cizího usedlíka (hebrejsky GER), kteří se „postavili před Jehovou“ (5.Mojžíšova 29:10-13). Ohledně času platnosti těchto slov pak čteme: „Tuto přísežnou smlouvu neuzavírám jen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou.“ (5.Mojžíšova 29:14-15, NBK)
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 9/9/2007, 07:00

Souhlasím s tebou, že to byla starozákonní záležitost a s Novou smlouvou již nemá nic společného...

Prostě, to bylo tehdy- dávno..Kristus je konec zákona i tohoto ustanovení..

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 9/9/2007, 09:57

Nová smlouva nikdy neměla zrušit tu tzv. starou. Uzavření tzv. nové smlouvy bylo totiž předpovězeno prorokem Jeremjášem těmito slovy:

„Pohleď, přicházejí dny,“ je Jehovův výrok, „a chci uzavřít s izraelským domem a s judským domem novou smlouvu (hebrejsky BERIT CHADAŠA = doslova „smlouvu obnovenou); ne takovou, jakou byla smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, „má smlouva, kterou oni porušili, ačkoliv jsem je měl v manželském vlastnictví,“ je Jehovův výrok.“ „Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech,“ je Jehovův výrok. „Chci vložit svůj zákon (hebrejsky ET-TORATI = doslova „Tóru svou“) do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem.“ (Jeremjáš 31:31-33)

Výše uvedené proroctví nepojednává ani tak o nové smlouvě, jako spíše o obnovené. Říká totiž, že tu původní smlouvu Izrael porušoval proto, že Tóra nebyla v jejich srdci. Tóra zde sice byla, ale pro mnohé to bylo jen písmo vytesané do kamene, takže se na nich naplnilo slovo Tóry: „A když někdo slyšel slova této přísahy a požehnal si v srdci a řekl: „Budu mít pokoj, přestože budu chodit v zatvrzelosti svého srdce“, s úmyslem smést dobře zavlaženého spolu se žíznivým, stane se, že Jehova mu nebude chtít odpustit, ale proti onomu muži pak bude dýmat Jehovův hněv a jeho rozhorlení, a jistě na něho dopadne celá přísaha zapsána v této knize, a Jehova vskutku vymaže jeho jméno zpod nebes.“ (5.Mojžíšova 29:19-21)

Když přišel Pán Ježíš Kristus, nepřišel proto, aby tu smlouvu zrušil, ale aby ji obnovil s těmi, kdo v něho uvěří. Těm bylo slíbeno, že jim Bůh vloží svou Tóru „do srdce“. To se děje při narození „z vody a ducha“ (Jan 3:5), kdy je každému znovuzrozenému věřícímu vepsána Tóra do srdce. Nejedná se o jinou Tóru, ale o tutéž Tóru, kterou obdržel Mojžíš od pravého Boha. Takový člověk není osvobozen od Tóry, ale od lidských příkazů, které ze zachovávání Tóry udělaly břemeno. Takový člověk je rovněž osvobozen od obětování zvířat za hřích, protože je posvěcen "prostřednictvím těla Ježíše Krista jednou provždy" (Hebrejcům 10:10).
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 9/9/2007, 10:45

Díky za vysvětlení. Soupis církví jsi rozšířil o další náboženství s jeho (svými) naukami...

O něco podobného ale nemám zájem. Díky..


Efezanům 2:15 Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, ....

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  oskar za 9/9/2007, 11:40

Martine, mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona.

Ježíš se stal ručitelem lepší smlouvy. Tak jakápak obnovená.

Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.

oskar

Male Poeet p?íspivku : 275
Age : 46
vztah k organizaci : nepřímý
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 28. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 9/9/2007, 14:04

O některých z Vás mám silné pochybnosti, zda jste opravdu ochotní alespoň uznat, že v listech apoštola Pavla jsou „některé věci těžko srozumitelné, jež neučení a nestálí překrucují, jako také ostatní Písma, ke svému vlastnímu zániku“ (2.Petra 3:16).

Většina českých překladů sice opravdu věci podává tak, jako by Pán Ježíš svou obětí zrušil zákon ustanovení a předpisů. Jenže tato interpretace vychází z křesťanské tradice, která odmítla Tóru, protože „záhada této bezzákonnosti“ (2.Tesaloničanům 2:7) byla a je již v činnosti.

Moje otázka pro Vás tedy zní: Jste tak učení, abyste posoudili, zda např. Žilkův překlad je špatný, když Efezanům 2:14-15 překládá takto? Cituji: „Neboť on je naším pokojem, on nás oboje sjednotil, zrušil zeď, která byla přehradou; zničil v svém těle příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně příkazů s nařízeními, aby z obou stran v sobě stvořil jednoho nového člověka a tak způsobil pokoj, …“

Správnost překladu je tak důležitá, že rozhoduje o našem postoji k Tóře. Pokud však vezmeme v úvahu Žilkův překlad, pak nemusí být pravda, že apoštol Pavel chtěl říct, že Pán Ježíš zrušil Tóru, ale naopak, že zrušil nepřátelství, tzn. nepřátelství Tóry k hříchu. Dokud Pán Ježíš neprolil svou krev, nebylo toto nepřátelství vůči lidem zrušeno, ani vůči těm, kdo měli Tóru, ani vůči těm, kdo Tóru neměli. Obojí lid byl totiž usvědčován z hříchu a zasluhoval smrt. Když však Pán Ježíš za nás prolil svou krev „jednou provždy“ (Hebrejcům 10:10), zrušil toto nepřátelství vyplývající z Tóry.
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 9/9/2007, 14:27

˛
Cituji: „Neboť on je naším pokojem, on nás oboje sjednotil, zrušil zeď, která byla přehradou; zničil v svém těle příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně příkazů s nařízeními, aby z obou stran v sobě stvořil jednoho nového člověka a tak způsobil pokoj, …“

Zrušil zeď. Podobně jako to betonové monstrum v Berlíně.
Tato zeď přestala existovat. Nestala se něčím společným pro obě strany, ale zmizela a byla nahražena sjednocujícím prvkem, Kristem.

Máš pravdu, že něco je těžko pochopitelné a někteří mají snahu to řekrucovat.

¨Nemáš i ty, ten problém???

Římanům 10:4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Věra Kolafová - quaero za 9/9/2007, 21:38

Efezanům 2:14-15: „Neboť on je naším pokojem, on nás oboje sjednotil, zrušil zeď, která byla přehradou; zničil v svém těle příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně příkazů s nařízeními, aby z obou stran v sobě stvořil jednoho nového člověka a tak způsobil pokoj, …“

Otázkou zůstává, co tedy bylo potřeba zničit?
Co bylo tou přehradou?
Jestli to byl dokonalý Boží zákon a nebo příčina nepřátelství v srdcích nedokonalých lidí?

To musí posoudit každý sám.
Z mnoha událostí kolem nás je vidět, jak je jednoduché zrušit zákon a jak nám všem dělá problém zrušit nepřátelství, natož pak nepřátelství ve svých srdcích....
avatar
Věra Kolafová - quaero

Female Poeet p?íspivku : 1394
Reputace : 0
Body : 8
Registration date : 24. 10. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 10/9/2007, 00:29

dokonalý Boží zákon

Oskar se například zmiňuje o jiném názoru Písma na ten "dokonalý zákon". Je psáno "zastaralé a vetché, co muselo být nahraženo novým"....

Hebrejcům 8:13 Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.

Tak skutečně- uvažujme...Vyplatí se to..

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  hihihi za 10/9/2007, 00:42

Martin ani nemoze inac. Predsa je ... židem, tak o com tu rozmyslame. Len ma trapi, ze Martin, nerobi to, o co kritizuje druhych. Lebo som si nevsimol, ze by reaguval na tu skutocnost, ze Pavol hovoril o sebe, ze on neni pod zakonom. Tak sa pitam Martina, pod akym zakonom nebol?
avatar
hihihi

Poeet p?íspivku : 77
Reputace : 0
Body : -2
Registration date : 29. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  petra za 10/9/2007, 00:47

Nezáleží na překladu, ani na tradici, záleží na tom, jaký má text smysl. Když čtu Bibli celou, od začátku dokonce a nevyhledávám pouze texty , které se mi hodí k tomu, abych dokázala , co potřebuju, vidím něco jiného Martine.
Především celá kapitola (neřkuli celý list) v listu Židům, kde Pavel cituje onen oblíbený text z Jeremjáše nám ukazuje, že zákon je sice dobrý, ale nikoho nepřivedl k dokonalosti. Mluví se přece o dokonalé spravedlnosti, o takové, kdy se může říci, že je člověk před Bohem bez hříchu. Jako byl Adam před svým pádem v Edenu. Toho prostě nikdo v předkristovské době nebyl schopen dosáhnout, ani Job, ani David ani nikdo jiný. Proč?
Protože všichni jsme dědici hříchu. Proto je nutné se narodit znovu. A to prostě žádný psaný zákon nedokáže způsobit.
Když Bůh ústy proroka říká, že napíše někomu zákon na živé desky srdcí, tak se tím myslí, že v nich stvoří novou osobnost. Ta nová osobnost je duchovní, je posilována svatým duchem a stojí vírou.
Proto i ten zákon obsažený v takové osobnosti je duchovní, je to přece smysl Tory, který nespočívá v dodržování ustanovení o dnech a o pokrmech (jak víme, tak přece křesťani neměli být posuzováni za to co jí nebo nejí nebo za to co slaví nebo za to co neslaví). Spočívá v právu, milosrdenství a věrnosti. Spočívá v tom, že člověk s novou osobností přirozeně miluje Boha i svoje bližní a nikomu nečiní nic zlého, v tom je celý zákon i proroci.
avatar
petra

Poeet p?íspivku : 295
vztah k organizaci : kdysi zájemce
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 28. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  hihihi za 10/9/2007, 00:55

Tak toto sa mi naozaj paci.
avatar
hihihi

Poeet p?íspivku : 77
Reputace : 0
Body : -2
Registration date : 29. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 10/9/2007, 02:16

Možná se někdo rád mrkne, co to ta "Tóra" vlastně je...

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/179211-tora

Ukázka-
Tóra ve smyslu Pentateuchu je základním dokumentem judaismu. Slovo samotné má kořen v hebrejském ירה „jara´“, učit. V Tóře jsou obsaženy nejen univerzální příběhy Adama, Noeho, příběhy židovských praotců Avrahama (Abrahám), Jicchaka (Izák) a Jákova (Jákob, též Jakub, dalším jménem Jisrael), proroka Mojžíše, ale také 613 židovských přikázání (מצוות micvot) a další materiál, který lze považovat za právotvorný. Tóra tak dala základ celému pozdějšímu židovskému právu, hebrejsky הלכה halacha.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 10/9/2007, 07:45

Quaero se ptá:
Otázkou zůstává, co tedy bylo potřeba zničit?
Co bylo tou přehradou?
Jestli to byl dokonalý Boží zákon a nebo příčina nepřátelství v srdcích nedokonalých lidí?

Většina z diskutujících na tyto otázky odpovídá mlžením. Citují překlady různých částí řeckých křesťanských Písem a tváří se, že ty překlady jsou tak snadno srozumitelné a správně přeložené, že je již není zapotřebí ani zkoumat ani komentovat. Stačí si prostě vybrat nějaký překlad, nasát jeho celkový smysl a vykašlat se na varování apoštola Petra před neučeností a nestálostí (viz 2.Petra 3:16). K čemu také učenost, když každý má ducha, který ho vede. Jako by bylo zaručeno, že to je opravdu Duch svatý, který v lidech působí.

Pokud jde o mne, nechci mlžit. Proto říkám jasně, že to, co Pán Ježíš „svým tělem zrušil“ (Efezanům 2:15), v žádném případě nebyla Tóra. Také říkám, že nedošlo k změně Tóry. Tóra totiž není tím, „co je učiněno zastaralým a co stárne“ (Hebrejcům 8:13), protože z kontextu je patrné, že tím zastaralým je „smlouva“ a ne Tóra. Apoštol Pavel však neučil, že ta smlouva byla zrušena. Nicméně blíži se zániku, protože celý Izrael nakonec přijme „novou smlouvu“ (Hebrejcům 8:8). Celý Izrael totiž nakonec uzná za Mesiáše Ješuu, „a tímto způsobem bude celý Izrael zachráněn“ (Římanům 11:26) skrze víru a ne skrze skutky zákona.

Pro hihihi:

Tvrdil jsem někdy, že jsem žid? Kromě toho již jsem „reaguval na tu skutocnost, ze Pavol hovoril o sebe, ze on neni pod zakonom“, asi sis tedy opravdu nevšiml. Na Tvou otázku: „Tak sa pitam Martina, pod akym zakonom nebol?“ jsem odpověděl ve svém příspěvku z Yesterday at 17:57 těmito slovy:
Když přišel Pán Ježíš Kristus, nepřišel proto, aby tu smlouvu zrušil, ale aby ji obnovil s těmi, kdo v něho uvěří. Těm bylo slíbeno, že jim Bůh vloží svou Tóru „do srdce“. To se děje při narození „z vody a ducha“ (Jan 3:5), kdy je každému znovuzrozenému věřícímu vepsána Tóra do srdce. Nejedná se o jinou Tóru, ale o tutéž Tóru, kterou obdržel Mojžíš od pravého Boha. Takový člověk není osvobozen od Tóry, ale od lidských příkazů, které ze zachovávání Tóry udělaly břemeno. Takový člověk je rovněž osvobozen od obětování zvířat za hřích, protože je posvěcen "prostřednictvím těla Ježíše Krista jednou provždy" (Hebrejcům 10:10).


Naposledy upravil dne 10/9/2007, 10:58, celkově upraveno 1 krát
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 10/9/2007, 08:21

protože z kontextu je patrné, že tím zastaralým je „smlouva“ a ne Tóra.

Dočetl jsem se, že základem Tóry je pět knih Mojžíšových, které obsahují mimo jiné přes 600 přikázání a zákonů.

Stará smlouva byla postavena na dodržování těchto zákonů. A tedy Tóry.

Jen pro zajímavost je dobré si do biblického vyhledávače zadat slova "budeš a nebudeš". a HNED JE JASNO, NA ČEM BYL POSTAVEM STARÝ ZÁKON. (STARÁ SMLOUVA.)

PLATÍ TATO USTANOVENÍ, A TEDY TÓRA, KTERÁ JE JEJICH NOSITELKOU I DNES???

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  hihihi za 10/9/2007, 08:30

Martin, co sa neda upriet, mlzeni vam ide dobre.
avatar
hihihi

Poeet p?íspivku : 77
Reputace : 0
Body : -2
Registration date : 29. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  oskar za 10/9/2007, 09:14

Hvězdlický napsal:PLATÍ TATO USTANOVENÍ, A TEDY TÓRA, KTERÁ JE JEJICH NOSITELKOU I DNES???

Příkazy a zákazy zákona dodnes usvědčují každého, kdo je na svou starou osobnost aplikuje prostřednictvím starého svědomí. Starý člověk se tak stále dokola přesvědčuje, že není schopný zákon plnit, a pociťuje, že ho zákon usvědčuje z hříšnosti.

Teprve tam, kde se narodí nový člověk s novým svědomím, tam dochází zákon naplnění, protože nová osobnost přirozeně zákon plní, aniž by se zákonem poměřovala. Nová osobnost dokonce dosahuje větší spravedlnosti než zákoníci, protože dokáže milovat i nepřátele, trpět křivdu bez reptání, položit život za své bližní atd. Jako by zákon už neměl příležitost usvědčovat nového člověka z hříchu.

V novém svědomí získává nový člověk lepšího strážce, než byl zákon. Nově narozený člověk ví ze své přirozenosti, co je v Božích očích správné a jak se Bůh dívá na lidské věci. Nový člověk touží se stále více připodobňovat svému vzoru, Ježíši Kristu, až k úplné dokonalosti podle slov "buďte svatí, jako já jsem svatý". Toto představuje novou kvalitu člověka, kvůli které přišel Ježíš Kristus na zem, aby to lidem umožnil -- každému, kdo o to stojí a věří, že s pomocí Božího ducha seslaného na pomoc od Otce je toho možné dosáhnout.

oskar

Male Poeet p?íspivku : 275
Age : 46
vztah k organizaci : nepřímý
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 28. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Jiří Brei za 10/9/2007, 09:57

Ahoj všichni,

Díky za vaše příspěvky. Líbí se mi, co napsal Petr V. včera o starém a novém svědomí. Asi bych si to takhle nikdy nenaformuloval. Líbí se mi i to, co napsala Petra o tom, že žádný psaný zákon nedokáže způsobit nové zrození. To skutečně dokáže jen Bůh skrze svého Ducha a bez posilování Svatým Duchem by tato nová osobnost mohla v tomto světa sama jen těžko obstát. To dokázal pouze Boží Syn a i on musel často hledal posilu a pomoc na modlitbách a to i „s hlasitým křikem a slzami“ (Hebr 5:7). Od Oskara se mi líbí, co napsal o staré osobnosti a starém svědomí a o nové osobnosti a novém svědomí.

Díky za nové myšlenky
avatar
Jiří Brei

Male Poeet p?íspivku : 585
Reputace : 0
Body : 492
Registration date : 09. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Hvězdlický za 10/9/2007, 10:05

Z tvého příspěvku jsem porozuměl, že rozděluješ věřící na dva tábory.
Na znovuzrozené, kteří nejsou pod zákonem a ostatní křesťany, kteří stále jsou pod starou smlouvou. Aby si mohli uvědomovat svoji hříšnost..

Jsou tady ale ještě ti ostatní. Tam neplatí ani stará smlouva, ani milost Kristova???

Římanům 6:14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.

Ježíš ale položil život za celý svět, ne jen za ZNOVUZROZENÉ.

Nebo to tak Bůh nemyslel, když říká "tak Bůh MILOVAL SVĚT" atd???

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  oskar za 10/9/2007, 10:28

Dnes se lidstvo dělí na ty, kteří se narodili k novému životu, a na ostatní, kteří se zatím k novému životu nenarodili. Božím záměrem je, aby bylo celé stvoření nové a všichni měli novou, dokonalou osobnost.

Všechno má svůj pořádek: Nejprve toho dosáhnou prvotiny, tj. následovníci Ježíše Krista, když dojdou již v tomto životě na zemi cíle svého křesťanství. Po vzkříšení se k novému životu narodí ti, o kterých Bůh ví, že jsou schopní nápravy.

Kdo se znovu nenarodil, není bez hříchu a nemůže být novým stvořením. Bůh hledí na srdce všech lidí, jestli a jak ho někdo hledá. Prvotiny se rodí na základě víry, ti ostatní na základě toho, že Bůh splní, co prohlásil ústy svých proroků.

oskar

Male Poeet p?íspivku : 275
Age : 46
vztah k organizaci : nepřímý
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 28. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 10/9/2007, 11:40

Oskare, píšeš:
Teprve tam, kde se narodí nový člověk s novým svědomím, tam dochází zákon naplnění, protože nová osobnost přirozeně zákon plní, aniž by se zákonem poměřovala.
O jakém zákoně to stále píšeš? Vždyť jsi ve svém příspěvku z Yesterday at 19:40 napsal, že nastala „změna zákona“. A teď zase píšeš, že dochází k narození nového člověka s novým svědomím, jenž zákon, který ho před oním narozením usvědčoval z hříchu, nyní plní přirozeně. Není tedy spíše pravda to, co tady zřejmě úplně zbytečně již delší dobu vysvětluji, že totiž změna spočívá ve smlouvě a ne v Tóře?

Navíc píšeš:
Nový člověk touží se stále více připodobňovat svému vzoru, Ježíši Kristu, až k úplné dokonalosti podle slov "buďte svatí, jako já jsem svatý".
Pokud je to pravda, proč by potom k změně Tóry vůbec mělo někdy dojít? Vždyť Pán Ježíš je ztělesněním Tóry (viz Jan 1:14) a je stále „stejný“ (Hebrejcům 1:12). Vždyť On přišel, aby podal správné vysvětlení psané Tóry. O tom přece celou dobu, kdy byl na zemi, učil a usvědčoval mnohé z překrucování Tóry. Proč by tedy její obsah měnil? Vždyť Tóru v každém detailu naplňoval a tím se prokázal, že je opravdu svatý. Ty, Oskare, píšeš úplně o jiné svatosti a přesto máš odvahu tvrdit, že tím jako nový člověk projevuješ touhu „se stále více připodobňovat svému vzoru, Ježíši Kristu, až k úplné dokonalosti podle slov "buďte svatí, jako já jsem svatý"“? Přestaň si dělat blázny z Božího slova.
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Jiří Brei za 10/9/2007, 11:40

Ahoj Martine, píšeš, že nemáš dojem, že bys byl ještě v období nezletilosti, což je dobře. Člověk však v tomto ohledu naštěstí není odkázán jen na své pocity. To, je-li člověk veden Duchem se totiž nepozná jen podle toho, že uvnitř jeho osobnosti, v jeho srdci svědčí Duch synovství s duchem člověka a volá Abba, Otče. To, že nejde jen o nějaký subjektivní pocit či dojem se snadno dá snadno poznat i jinak. Jak? Tím, že plním příkazy Tóry? Ne, protože je-li člověk veden Duchem (kterým také volá Abba, Otče), pak již není pod Zákonem (Gal 5:18). To, zda je veden Duchem se pozná podle ovoce, které v jeho životě Duch viditelně nese. Najdeš ho vyjmenované v Gal 5:22.23. Poměř se s ním a pokud ho neseš, nebudeš muset mluvit jen o dojmu.

Jak, jsem již dvakrát napsal, nepovažuji Tóru za sračky, ani si nemyslím, že ji za sračky považoval Pavel. To, že se mi to stále snažíš podsunout, mne jen přesvědčuje o tom, že příliš neposloucháš to, co ti chtějí jiní lidé říci. Nejseš-li schopen pochopit, co ti opakovaně říká člověk, který s tebou žije ve stejné době a stejném kulturním prostředí, jak bys mohl pochopit někoho, koho od Tebe dělí propast času i odlišné prostředí?

To, že řecký výraz NOMOS nemusí znamenat jen Tóru chápu a nepopírám to. Jediné, o co mi v tomto případě jde, je, aby si člověk význam tohoto slova neinterpretoval, jak se mu zachce. U Filipským 3:5 jsme si k tomu své názory již řekli, u Ř 7:21 jsme se shodli a o dalších textech jsem připraven vést dialog.

Přiznám se, že jsem nepochopil, jak je slovo Tórou a Tóra samotným Mesiášem a jak obojí souvisí s Ř 10:6-8 a J 1:14. Mohl bys mi to, prosím, ještě blíže vysvětlit?

Nevím, zda skutečně znáš většinu křesťanů, ale já o těch, které znám, nemohu tvrdit, že by z Pána Ježíše Krista přijali jen jeho výkupní oběť. Ano, je to velké téma jejich i mé víry a je to proto, že Ježíš sám zdůrazňoval, že je to spolu se službou smysl jeho příchodu na zem (Matouš 20:28). Totéž o něm tvrdil i Jan Křtitel (Jan 1:29). Ale není to téma zdaleka jediné. Ježíšovo vyučování nové spravedlnosti, společenství s těmi, kterými tehdejší společnost opovrhovala, uzdravování, proroctví i jeho vztah k Tóře, jsou jistě také velkými tématy jeho života, se kterými se křesťané, které znám, zabývají.

Kdybys pozorně četl Petrovo svědectví o pohanech, kteří přijali Krista, dozvěděl, by ses, že dostali Ducha svatého právě pro svůj stav srdce. Ten vzal Bůh v úvahu a očistil ho vírou. Dar Ducha nebyl vázán na zachovávání Mojžíšského Zákona (Sk 15:5-9). Petr dokonce charakterizuje vložení takového jha (v kontextu se vyskytují pouze obřízka a Mojžíšův Zákon, takže ony musí být tím jhem) jako pokoušení Boha (Sk 15:10) a připomíná, že jsme zachránění milostí Pána Ježíše (Sk 15:11). Nemyslím si, že by křesťané z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii (Sk 15:23) měli v srdci „cokoli“, nýbrž věřím, že byli lidmi se skutečnou obřízkou. Přesto je v jim adresovaném dopise řeč o břemenu, co se týče výše zmíněných čtyř nezbytností.

Máš pravdu, nebyl jsem vyučován lásce k Tóře, ale nebyl jsem vyučován ani k nenávisti či lhostejnosti vzhledem k Tóře. Netvrdím ani, že mám její slova vepsaná v srdci (přiznám se, že bych asi moc příkazů a zákazů Tóry zpaměti nevyjmenoval). Netvrdím také, že mám nějaké zvláštní poznání Bible (naopak mnohému v Písmu nerozumím) a k dospělosti mám v mnoha ohledech asi také daleko. Přesto však věřím, že když Pavel mluví na mnoha místech svých dopisů o tom, že již nejsme pod Zákonem, tak tím skutečně myslí to, že nejsme pod Zákonem.
avatar
Jiří Brei

Male Poeet p?íspivku : 585
Reputace : 0
Body : 492
Registration date : 09. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Martin Cibulka za 10/9/2007, 12:08

Jiří, vyčítáš mi, že se Ti určitou věc snažím podsunout, ale přesně to děláš Ty a ne já. Já jsem Ti vysvětlil, proč si myslím, že Tóru považuješ „za sračky“ i když jsi to navenek popřel. Nyní mi děláš kázání o rozdílu mezi dojmy a tím, když je člověk opravdu veden Duchem svatým a to přesto, že jsi mi předtím právě ty dojmy sám podsunul, když jsi napsal (Sat 8 Sep ŕ 17:15):

„Pokud máš dojem, že se v takovém období „nezletilosti“ ještě nacházíš, pak je Tóra skutečně přesně pro tebe.“

Ty prostě nechceš vidět, že jsem odpovídal na to, co jsi sám napsal, a ne, že spoléhám na své dojmy, jako mnozí, kteří se v této diskuzi svými dojmy zcela nechávají ovládat a říkají tomu vedení Duchem.

Oceňuji však na Tobě připravenost „vést diskuzi“. Napsal jsem toho dost, i když to bylo adresováno i jiným, než konkrétně Tobě, ale přesto by možná bylo dobré, abys i Ty k tomu zaujal své stanovisko dříve, než odpovím na některé věci v Tvém posledním příspěvku.
avatar
Martin Cibulka

Male Poeet p?íspivku : 3445
Age : 50
vztah k organizaci : Bývalý člen organizace SJ.
Reputace : 10
Body : 1278
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.apologie.wz.cz/

Návrat nahoru Goto down

Re: Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 6 z 19 Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru