Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Strana 1 z 4 1, 2, 3, 4  Next

Goto down

Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Michal za 27/4/2008, 01:02

The following is not the English original, but a translation:

To be READ AT THE CONCLUSION OF THE WATCHTOWER STUDY OF THE WEEK OF APRIL 21 - 27, 2008:

Dear Brothers:

As indicated in the Bible at 1 Corinthians 7:31, "the scene of this world is changing." Each passing day confirms that these words are inspired and true. As the "great tribulation" approaches, Satan demonstrates increasing rage against us. -- Matthew 24:21; 1 Peter 5:8, 9; Revelation 12:17.

The Governing Body understands very well the increasing pressures that confront you, the Lord's beloved sheep. Just like the Governing Body of the first century, we do not want you to bear any more burdens than those that are necessary. (Acts 15:6, 28 ) Consequently, after engaging in a great amount of meditation and prayer, we have decided to adopt measures to alleviate those burdens by modifying the weekly program of meetings. (Matthew 11:28-30)

Beginning January 1, 2009, the Congregation Book Study will be combined with the Theocratic Ministry School and Service Meeting. No longer will it be known as the Congregation Book Study. Instead, it will be called the Congregation Bible Study. Following a song and prayer, the length of the study will be twenty-five minutes, and it will be conducted similar to the way it is now. It will be led by a rotation of qualified elders. Next there will come the Theocratic Ministry School, which will last thirty minutes. Then, after another song, the Service Meeting will begin, and it will last thirty-five minutes. The meeting will conclude with a song and prayer. Combined in this way, these meetings will total an hour and forty five minutes, including the prayers and songs.

Meetings for field service will be according to the current system, and will consist of small groups. Later we will be sending additional information about the Congregation Bible Studies and meetings for field service.

This change in our weekly program offers several benefíts. For example, making less trips for congregation meetings will save much time as well as fuel which in numerous countries is more and more expensive. But there is a benefit of even greater significance. It will offer more time for the important responsibility of Bible study on a personal and family level.

In effect, the changes in the weekly program will allow us to strengthen the spirituality of the family, devoting one night to Family Worship. Family heads must assume the responsibility that Jehovah has given to them of leading their households in a significant weekly study of the Bible. (Deuteronomy 6:6, 7) And single brothers and sisters who do not have family responsibilities should use this time for their personal study of the Bible. It is essential to be "buying out the opportune time" and to strengthen one another as we consider the events that are soon to occur. (Ephesians 5:15, 16) The day of Jehovah is indeed approaching rapidly. (Zephaniah 1:14; 2 Peter 3:12) So it is more urgent than ever that we make use of the time that remains to build up one another upon our "most holy faith." (Jude 20)

Let's make good use of these changes while we keep on following the lead of the Great Shepherd who guides us to grassy pastures where we find peace and refreshment. (Psalm 23:2, 3) We pray Jehovah will keep on protecting you and giving you spiritual strength in these difficult times. With Christian love,

Your brothers,

Governing Body of Jehovah's Witnesses

P.S. to the presiding overseer:

Once the letter has been read in all the congregations that share the same Kingdom Hall, please place this letter on the announcements board, where it should remain for two weeks and then filed.

Zdroj: http://www.jehovahs-witness.com/10/157251/1.ashx
avatar
Michal

Male Poeet p?íspivku : 226
vztah k organizaci : Můj vzor je "Ježíš Kristus disident". Dvacetiletá zkušenost, nyní již pár let ex ...
Reputace : 0
Body : 53
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.straznavez.cz

Návrat nahoru Goto down

Změna: 2 shromáždění týdně

Příspěvek  Robin za 27/4/2008, 07:57

Od 1.1.2009 dojde ke sloučení studia "Knihy" s Naší službou království. Budou tedy jen dvě shromáždění týdně (obě s normální délkou do 2 hodin). Získaný čas by bratři a sestry měli věnovat rodinnému studiu nebo osobnímu studiu.

Odůvodnění: celosvětově vzrůstající náklady na pohonné hmoty pro dopravu na shromáždění i potřebný čas.

"A proto se Vedoucí sbor rozhodl nepřidávat nám žádné další břemeno... (Sk. 15. kap.)

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jane za 27/4/2008, 12:12

Ahoj všichni!
Přidávám rychlý překlad Michalova textu do češtiny.
Zdravím,
Jane

KE ČTENÍ NA ZÁVĚR STUDIA STRÁŽNÉ VĚŽE V TÝDNU DUBEN 21 - 27, 2008:

Drazí bratři,
jak je uvedeno v Bibli v 1. Korinťanům 7:31, „scéna tohoto světa se mění“. Každý proběhlý den potvrzuje, že tato slova jsou inspirována a pravdivá. Jak se přibližuje „velké soužení“, Satan proti nám zvyšuje svoji nenávist. - Mat. 24:21, 1. Petra 5:8, 9, Zjevení 12:17
Vedoucí sbor chápe velmi dobře vzrůstající tlaky, kterým čelíte jako Pánovy milované ovce. Stejně jako vedoucí sbor v prvním století, nechceme, abyste nesli větší náklad než ten, který je nezbytný. (Skutky 15:6, 28) Proto jsme se na rozjímáních a modlitbách rozhodli přijmout opatření, abychom vám ulevili od těchto břemen tím, že změníme týdenní program shromáždění. (Matouš 11.28-30)
Od 1. ledna 2009 bude sborové studium knihy zkombinováno se školou teokratické služby a se služebním shromážděním. Už nebude známo jako sborové studium knihy. Místo toho bude nazváno Sborové biblické studium. Po písni a modlitbě bude délka studia dvacet pět minut a studium bude vedeno podobným způsobem jako v současnosti. V jeho vedení se budou střídat kvalifikovaní starší. Poté bude následovat teokratická škola, která bude trvat třicet minut. Poté po další písni začne služební shromáždění, které bude trvat třicet pět minut. Shromáždění bude zakončeno písní a modlitbou. Takto sestaveno bude celé shromáždění trvat jednu hodinu čtyřicet pět minut, včetně modliteb a písní.
Schůzky před svědeckou službou budou probíhat podle současného systému a budou se skládat z malých skupinek. Později vám zašleme dodatečnou informaci o sborovém studiu Bible a schůzkách před svědeckou službou.
Tato změna našich týdenních programů přináší spoustu výhod. Například méně cest na sborová shromáždění ušetří jak čas, tak pohonné hmoty, které jsou v mnoha zemích dražší a dražší. Ale je tady ještě mnohem významnější výhoda – více času na studium Bible na osobní a rodinné úrovni.
Výsledkem změn v našem týdenním programu bude posilnění rodiny po duchovní stránce tím, že jeden večer bude věnován rodinnému uctívání. Hlavy rodin se musí chopit autority dané jim Jehovou pro vedení svých domácností při důležitém týdenním studiu Bible. (Deuteronomium 6:6, 7) A svobodní bratři a sestry, kteří nemají rodinné závazky, mohou využívat tento čas k osobnímu studiu Bible.
Je nezbytné „vykupovat příhodný čas“ a posilovat jeden druhého, když očekáváme události, které brzy nastanou. (Efezanům 5:15, 16) Jehovův den se opravdu rychle blíží. (Sefanjáš 1:14; 2. Petra 3:12) Takže je naléhavější než dříve využívat čas, který zbývá, abychom budovali jeden druhého „nejsvatější vírou“. (Juda 20)
Dobře využijme změn, když následujeme Velkého Pastýře, který nás vede na šťavnaté pastviny, kde najdeme klid a občerstvení. (Žalm 23:2, 3) Modlíme se, aby vás Jehova dále chránil a dával vám duchovní sílu v těchto těžkých časech. S křesťanskou láskou
Vaši bratři,
Vedoucí sbor Svědků Jehovových

P.S. Cestujícím dozorcům:
Po přečtení tohoto dopisu umístěte tento dopis na nástěnku, kde zůstane po dobu dvou týdnů. Zdroj: http://www.jehovahs-witness.com/10/157251/1.ashx
avatar
Jane

Female Poeet p?íspivku : 93
vztah k organizaci : bývalá SJ
Reputace : 1
Body : 20
Registration date : 08. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi http://www.poslouchamebibli.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Eliška za 27/4/2008, 13:00

Díky moc, za překlad, Jane! flower sunny

Eliška

Poeet p?íspivku : 439
Reputace : 3
Body : 248
Registration date : 12. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Tak nevím...

Příspěvek  Villon za 27/4/2008, 13:08

Někdo nám přece tlouk do hlavy, že podle Hebr. 10:23-25 se máme shromažďovat tím více, jak se ten den blíží, ne?! Shocked
Že by soudruzi v NDR někde udělali chybu??? lol!
Som z teho volaaký zmetěný - méně časopisov, méně zhromážděnjich, vjacej pomazanych - doparoma rabbit

Villon

Male Poeet p?íspivku : 35
Age : 44
vztah k organizaci : odpadlík
Reputace : 0
Body : 7
Registration date : 22. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi http://www.smutnokraj.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 27/4/2008, 14:04

Mě by jen zajímalo, že nikomu nevadí, že si berou do úst to, co napsali v prvním století ap. a starší v Jeruzalémě, kteří byli, ale pod inspirací a vlivem nebo ve spolupráci s Duchem. No staví se do role, která jim nepřísluší. Ale mohou si to dovolit, protože jim všechno hezky žerou z ruky.
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 27/4/2008, 14:55

Jak se ukazuje, asi můžeme čekat, že takových dopisů bude čím dál víc, protože si už mohou dovolit cokoliv a projde jim to, ale aby se nepřepočítali, člověka ošálit můžou, ale Boha ne.
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  pat za 28/4/2008, 00:36

Mám jenom takovou otázečku. Jaký je systém shromáždění v NSSJ teď ? Kolikrát se schází, kolikrát musí číst... ? Ptám se jenom tak, ze zvědavosti.

pat

Male Poeet p?íspivku : 74
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 21. 03. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

zmeny

Příspěvek  esos za 28/4/2008, 02:23

Vyzera to tak, ze si americania pocitili hospodarsku recesiu a VRO nato ihned reagoval. Zial ked sa to stane inde, tak na bratia z brooklyni napisu "citime s vami". Mimochodom citit novu krv vo veducom zbore a tato tendecia bude pokracovat, napr. studijne clanky a nsk budu na internete a kazdy kto bude mat pristup k internetu si to stiahne, takto usetria miliony, samozrejme SV pre verejnost sa bude nadalej vydavat. Spravy sa budu moct posielat tiez cez intarnet... atd. A co asi mozno nepotesi niektorych z odbociek, do 10rokov nastane vyrazna redukcia clenov odbociek. Prevadzka jednotlivych odbociek je mimoriadne nakladova. Ked uz sa zvykne na organizacne zmeny potom budu nasledovat naukova reforma.

esos

Poeet p?íspivku : 6
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 24. 04. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Michal za 28/4/2008, 04:53

avatar
Michal

Male Poeet p?íspivku : 226
vztah k organizaci : Můj vzor je "Ježíš Kristus disident". Dvacetiletá zkušenost, nyní již pár let ex ...
Reputace : 0
Body : 53
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.straznavez.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Michal za 28/4/2008, 05:12

avatar
Michal

Male Poeet p?íspivku : 226
vztah k organizaci : Můj vzor je "Ježíš Kristus disident". Dvacetiletá zkušenost, nyní již pár let ex ...
Reputace : 0
Body : 53
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.straznavez.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Věra Kolafová - quaero za 28/4/2008, 05:19

Ahoj Jane,
moc děkuju za překlad, anglicky se nechytám, tak jsem moc vděčná za tvůj překlad!sunny

Po přečtení jsem usoudila, že pokud někdo bere Bibli jen jako návod na život, opravdu z ní může dokázat a přikázat všechno.

Perfektním příkladem jsou opravdu SJ:

Dříve se měli scházet tím víc, čím se ten den blížil (Hebr. 10:25) a taky se pro podporu zintenzivnění činnosti používalo to, že Izraelité naposledy obcházeli Jericho sedmkrát a ne jen jednou jako předtím.

Dneska nechce NSSJ na rovinu říct kolik SJ odchází z organizace. K tomu ani netuší (nebo možná právě tuší!), kolik je mezi nimi těch, kteří sice navenek vypadají loajálně, ale přitom velmi vážně pochybují o pravdivosti a správnosti NSSJ nebo tam jsou dokonce jako disidenti.
To, že je ale takových (odcházejících i pochybujících) hodně, je ale zřejmé z toho, že NSSJ má dnes potřebu na členy dohlížet více než dříve, třeba např. aby na studiu knihy třeba neměli volnější komentáře nebo aby si něco náhodou nevysvětlovali jinak, než mají - a to dokonce i za cenu toho, že uberou jedno shromáždění týdně!

Z toho lze usoudit, že situace je opravdu vážná.

V menších skupinkách na knize bývala vždycky uvolněnější atmosféra a lidé měli odvahu vyjádřit své pochybnosti nahlas. Takže tomu je potřeba učinit přítrž!
Jenže dostat lidi ale 3x týdne do Sálu království je nemyslitelné, takže knihu přesunou a sloučí s NSK.
Přičemž pochopitelně vůbec nevysvětlí jak to, že dnes už nevadí, že se budou scházet méně - když se ten den blíží?

Kéž by SJ opravdu ten čas, který dříve věnovali třetímu shromáždění věnovali k tomu, k čemu jsou NSSJ povzbuzováni: osobnímu studiu, aby si tím posilovali svůj vztah k Bohu a hlavně k Ježíši Kristu, který je naším Pánem! Moc bych si to přála.
Často si s lítostí všímám toho, že ti co odejdou od NSSJ, zůstávají u toho, že jen kritizují NSSJ, ale tak nějak zapomenou na svůj osobní vztah s Kristem, který mohou posilovat s ostatními křesťany.
avatar
Věra Kolafová - quaero

Female Poeet p?íspivku : 1394
Reputace : 0
Body : 8
Registration date : 24. 10. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Robin za 28/4/2008, 13:42

pat napsal:Mám jenom takovou otázečku. Jaký je systém shromáždění v NSSJ teď ? Kolikrát se schází, kolikrát musí číst... ?

Shromáždění jsou zatím 3× týdně.
1. Přednáška a rozbor Strážné věže - zpravidla v neděli, trvá 1h 45min., v sále Království.
2. Škola teokratické služby + Naše služba království - přes týden, např. ve středu, trvá 1h 45 min., v sále Království.
3. Studium "Knihy" - jiný den přes týden, např. pátek, trvá 1h, většinou v soukromých bytech, ale i v sále. Např. v našem sboru jsou 4 skupinky, z toho 3 jsou po bytech a 1 trvale v Sále (to je "naše" skupinka. Ale nevím, už jsme tam půl roku nebyli.

Tato tři shromáždění jsem uvedl z hlediska navštěvovanosti.

"kolikrát musí číst"? Asi nejsi SJ, nevím přesně, co tím myslíš. U SJ se tomu říká "podávat komentáře", tzn. po přečtení odstavečku ze Strážné věže nebo "Knihy" se očekává odpověď na předtištěnou otázku, a to v očekávaném duchu. Podávání komentářů se očekává ode všech, ale prakticky se v odpovědích střídají 1/2 až 2/3 přítomných, zbytek mlčí, ale nikdo je ke komentářům nenutí. Exclamation
Specialita u SJ: je možné pouze odpovídat na otázky, neexistuje, aby člen sboru se veřejně na něco ptal nebo nadhodil téma k diskusi.

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Trojan za 28/4/2008, 13:43

K dopisu z vedoucího sboru nemám žádné výhrady,dva programy týdně jsem si přál už delší dobu,náklad teď bude lehčí,i když to má i své stinné stránky.Např.někteří nemají odvahu se hlásit na sborovém shromáždění.Na st.knihy odpovídali.

Trojan
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Robin za 28/4/2008, 13:57

esos napsal: A co asi mozno nepotesi niektorych z odbociek, do 10rokov nastane vyrazna redukcia clenov odbociek. Prevadzka jednotlivych odbociek je mimoriadne nakladova.

Nevím, jak je to na Slovensku, ale v Česku se má stavět nový bétel namísto nynějšího nechvalně proslulého paneláku na Černém Mostě. V v současnosti se usilovně hledá pozemek na stavbu nového objektu na zelené louce. Ve světle současných zpráv to asi nebude pravda. Mimochodem, je to asi dva roky, byli jsem tam s naším sborem na exkurzi. Zaujalo mě, že bétel je předimenzovaný (anebo jinými slovy, měli tehdy "podstav"?). 68 členů bételu obývalo dva vchody bloku - mají první a třetí vchod - druhý vchod byl tehdy částečně nevyužitý.

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Dora za 28/4/2008, 14:03

pat napsal:Mám jenom takovou otázečku. Jaký je systém shromáždění v NSSJ teď ? Kolikrát se schází, kolikrát musí číst... ? Ptám se jenom tak, ze zvědavosti.

Se tam zajdi podívat, ne? Smile affraid
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Robin za 28/4/2008, 14:04

Trojan napsal:Např.někteří nemají odvahu se hlásit na sborovém shromáždění.Na st.knihy odpovídali.

Kdo opravdu přemýšlí, nemá odvahu s přihlásit ani na st. Knihy. V současnosti probíraná kniha Zjevení některé z nás "probouzivší se" přímo odrazuje k návštěvě tohoto shromáždění: Staví na nepravdivém roku 1914, předkládá nelogické výklady proroctví a hlavně je nezáživná a příliš podrobná. Na 2 bibl. texty jsou 3 strany lidských úvah. A k tomu všemu se probírá už potřetí (nebo počtvrté? - už nevím)

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Nikola Tyrpak za 28/4/2008, 14:11

Ahoj. Všechny Vás po delší odmlce zdravím.
Byl jsem trochu nemocný, ale mávalo to se mnou, že jsem neměl chuť sedět u počítače. Byl jsem rád, že mohu mít trochu toho klidu a pohodlí domova. Alespoň jsem si dočetl knihu R. Franze "Hledání křesťanské svobody."

K tomu překladu jen jednu opravu. To P.S. není adresováno cestujícímu dozorci, ale předsedajícímu dozorci. Pro ne-SJ, je předsedající dozorce člověk, který má na starosti město a všechny sbory v něm. Někdy jeden sbor, často více sborů v tom daném městě.

Jinak s tou úpravou souhlasím. Je to určitě ulehčení, zejména pro ty, kdo musí dojíždět. Škoda je, že jako lidé máme sklon k extrémům a nedaří se nám být vyrovnaní. Buď si naši záchranu chceme u Boha odpracovat, a tak někdy zanedbáváme naše nejbližší. "Hlavní je chodit na shromáždění." Ale ve skutečnosti nechápeme, co si z nich máme odnést. Nebo naopak, výzvu křesťanům, "...neopouštějte své shromažďování", ignorujeme, a tak dáváme místo Satanu Ďáblovi.

Možná, že už i vedoucí sbor pochopil, že ti "někteří odpadlíci", mnohdy mají větší biblický rozhled, než jsou si SJ ochotni přiznat. A že tedy jejich důvodem k odchodu, v některých případech dosl. vyhnání ze sboru, nebylo to, že by zanedbávali své osobní studium. V mnohých případech je tomu právě naopak. Ono, nařídit třeba deset shromáždění týdně, nezaručí nikomu, že bude duchovnější a biblicky vzdělanějším člověkem. O projevování ovoce Svatého Ducha nemluvě. To není v počtu shromáždění, ale v lásce k Bohu a ke svým bližním. Pokud toto, je pravou pohnutkou k návštěvě shromáždění a ke službě, pak je to vpořádku. Pokud tam chodím mechanicky, nebo dokonce z donucení, pak mi nejsou k ničemu dobré.
avatar
Nikola Tyrpak

Poeet p?íspivku : 133
vztah k organizaci : žádný, křesťan na volné noze.
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 17. 11. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Robin za 28/4/2008, 14:26

Věřím, že některým bude "Kniha" opravdu chybět. Třeba těm, kteří mají dobrou skupinku, ve které si rozuměli, a proto po oficiálním programu ještě 2-3 hodinky poseděli, zahráli na hudební nástroje, zazpívali, v létě si něco opekli atd. a někde dokonce neformálně debatovali na biblické téma. (Proto také "knihy" bývají většinou v pátek.) Jeden starý bratr se včera rozplakal a říkal: "Proč nám tu Knihu chtějí zrušit? Co komu udělala?". Na to je jednoduchá odpověď: A proč bychom se nemohli sejít sami, mimo shromáždění, prostě návštěva??
Ale jsou i jiné skupinky Knihy, které nejsou kolektiv, ale aglomerát, tedy náhodně sesypaná skupina lidí. Nejsou mezi nimi žádné zvláštní vztahy a do 10 minut po skončení se rozprchnou. Takoví si asi zvyknou rychleji. Je jasné, že pokud se skupinka schází v sále, patří spíš do té druhé kategorie.

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 28/4/2008, 14:36

Robin napsal:Specialita u SJ: je možné pouze odpovídat na otázky, neexistuje, aby člen sboru se veřejně na něco ptal nebo nadhodil téma k diskusi.
Tohle je dost tristní a smutná situace. Několikrát se mi (ještě u SJ) stalo, že jsem vedl knihu (jednoduše proto, že jsem tam byl jediný chlap Wink), snažil jsem se studium trochu uvolnit. Ale moc to nešlo.

Ve stávající církvi občas vedu některou skupinku (jakási variace na studium knihy). Ostatní vedoucí skupinek fungovali tak, že si připravili nějaké téma a prakticky z toho udělali přednášku. Já jsem zavedl to, že jsem nadhodil téma a pak jsem nechal ostatní volně diskutovat (na dané téma, +-). Některým se to nelíbilo, protože jsem tím lidi nutil k samostanému myšlení, tak změnili lokál (skupinku, nebo jí vynechali). Jiným to naopak vyhovovalo a odcházeli spokojení. Systém diskusí měl úspěch, protože ho někteří další vedoucí také převzali. Ale lze to provozovat maximálně do cca 10 lidí, pak už se to blbě kočíruje a někteří nedostanou možnost vyjádřit se k nějaké aktuální myšlence.

Získal jsem při tom i jednu zajímavou zkušenost. Tam, kde se nikdo nebojí odlišných myšlenek, se dociluje jednoty mnohem snáze než v systému, který je vystrašený z pouhé představy, jen aby někdo náhodou nesmýšlel trochu jinak. Jednoduše proto, že lze případný problém rychle řešit a člověk dostane na místě víc pohledů na věc (z různých úhlů), takže má z čeho vybírat.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

názor

Příspěvek  Dozorčí za 28/4/2008, 14:48

podle mne zrušení "Knihy" je jasným krokem k tomu, aby sbor byl 100% ovládán loajálními staršími sboru. Dle mojich zkušeností a informací ze sboru se na studiu knihy mluvilo příliš otevřeně .. někdy se tam rebelovalo.. a dozorci neměli potřebný přehled nad stádečkem... toto na ostatních shromážděních nehrozilo.Domácí prostředí vedlo k tomu, že se bratři svěřovali s věcmi, které by oficiálně neprezentovali... Osobně si myslím, že zrušení "Knihy " je dalším organizačním krokem k přitažení uzdy ve sborech... a dalším tahem proti nezdravému liberalismu a přílišné otevřenosti některých ve sboru... .. Takže nikoliv k ušetření obsahu portmonek .. jednotlivých zvěstovatelů v době inflace a ropné krize.. :-)

Dozorčí

Poeet p?íspivku : 23
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 09. 07. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 28/4/2008, 23:58

Dorinko, dobrý. lol!
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  pat za 29/4/2008, 02:05

pro Robina :
Díky za info. Tím čtením ("kolikrát musí číst") jsem myslel studium "Knihy".

pro Dorču :
Díky, Very Happy affraid
Tam fakt nemusím flower

P.S. Vidíte jaký jsem laik, ani vlastně nevím, co u NSSJ tou "Knihou" je. Jedná se o Bibli ?


Naposledy upravil pat dne 29/4/2008, 02:36, celkově upraveno 1 krát

pat

Male Poeet p?íspivku : 74
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 21. 03. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Trojan za 29/4/2008, 02:36

Jak to tak sleduju,ať udělá VRO cokoliv,je to vždycky špatně.Známý citát:,,Kdo chce psa bít,hůl si vždycky najde".(Až na vzácné výjimky.)

Trojan
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 29/4/2008, 03:16

pat napsal:P.S. Vidíte jaký jsem laik, ani vlastně nevím, co u NSSJ tou "Knihou" je. Jedná se o Bibli ?
Zajímavá a myslím že velmi podstatná otázka. Za těch cca 4-5 let, kdy jsem navštěvoval shromáždění SJ v podstatě pravidelně, se přímo Bible nestudovala nikdy. Kniha je nějaká výkladová literatura (např. Největší člověk, který kdy žil, Lidstvo hledá Boha, Zjevení - jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo atp.), která se čte a stejně jako při studiu SV jsou pod odstavci otázky, na které se odpovídá. Bible se na shromážděních studuje výhradně skrze výkladovou literaturu.

Jedinou šanci číst Bibli přímo v celku, tedy s možností pochopit širší kontext, má člověk jen při samostudiu. Je ale otázka, kolik lidí to takto dělá, tedy kolik lidí takto Bibli čte bez podpůrné literatury. Co, Trojane, jak studuješ Bibli ty?

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 1 z 4 1, 2, 3, 4  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru