Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Strana 2 z 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 29/4/2008, 04:56

Myslím si, když se nenaučili studovat Bibli bez podpůrné "vysvětlující" literatury tak jak asi takové samostudium nebo osobní studium Bible bude probíhat, kdo hádal, že opět s litereturou SV, tak hádal správně. lol! king
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Trojan za 29/4/2008, 05:56

Dostal jsem dotaz,jak studuju Bibli já.
Tak např.se snažím držet krok s týdenním čtení na TŠ.
Pak se na TŠ vyjádřím,co mě zaujalo,případně jaký mě to přineslo
užitek.Hodně mě zajímají bibl.texty týkající se rodinného života ap.
Často si v různých situacích připomínám text z Matouše....zlaté pravidlo...co chcete aby lidé vám činili,čiňte vy jim...
To mě vede k tomu,abych dělal čest svému Stvořiteli a vydával v prvé řadě svědectví o Něm a Ježíši co nejlepším způsobem chování a jednáním. (jako nedokonalý mám na sobě stále co zlepšovat)

Trojan
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 29/4/2008, 07:32

To Vás šlechtí Trojane, a vyzkoušel jste již někdy vzdávat čest Stvořiteli tím, že vydáváte svědectví v prvé řadě o Jeho Synu? Protože nevím jestli jste informovaný VRO, že křesťané narozdíl od izraelitů oslavují Otce tím, že svědčí o Ježíši Kristu a proto jsou po celém světě známí jako křesťané. Protože když by o Vás slyšel například někdo kdo je vzdělán v hebrejštině neboli ve SZ, tak by si vás jako svědky JHVH, mohl plést s izraelity.
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 29/4/2008, 08:18

Trojan napsal:Dostal jsem dotaz,jak studuju Bibli já.
Tak např.se snažím držet krok s týdenním čtení na TŠ.
Pak ti doporučuju si čas od času přečíst v jednom kuse - kvůli souvislostem - nějaký větší celek. Například nějaký dopis, nebo ucelenou pasáž.

Jen tak namátkou jsem otevřel SV z 15.2., článek Mějme Jehovu stále před očima, odst. 16. Tam je odkaz na Gal. 5:16-18. Pokud si ale přečteme minimálně celou kapitolu 5, zjistíme, že Pavel psal o něčem poněkud jiném, než v jakém kontextu je ten odkaz zasazen v článku. Zatímco Pavel psal o vysvobození ze Zákona svobodě jednotlivce (každého!) před hříchem a o pomoci Ducha v tomto smyslu, článek píše o poslušnosti. Skok po odkazu z Gal přímo na sedmdesát staších z doby Mojžíše je příznačný v tom, jak autoři článků ve SV značně volně mění význam textů v Bibli.

Ve stejné SV, Co pro vás znamená Kristova přítomnost, odst. 3 na konci (pro ostatní, článek vysvětluje nové pojetí "této generace"). Cituji: "V době Ježíšovy přítomnosti se děje mnoho věcí - například probíhají 'poslední dny' tohoto ničemného systému, jsou shromažďováni pomazaní a jsou kříšeni k nebeskému životu. (2Tim 3:1, 1Kor 15:23, 1Tes 4:15-17, 2Tes 2:1) Je možné říci, že období 'závěru systému věcí' se kryje s obdobím Kristovy přítomnosti."

2Tm 3:1 "Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy."
Mno, jsou tam sice slova "poslední dny", ale je dobré číst v jakém kontextu - nejlépe od kapitoly 2. Pavel psal o šíření falešných učení. Že by to tedy byla narážka na to, že pomazaní jsou shromažďováni a kříšeni od roku 1914? Zdá se, že to je jediný rozumný smysl použití tohoto verše v daném kontextu. Very Happy

1K 15:23 "Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho."
Budiž, zde se kontext hodí.

1Te 4:15-17 "15 Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem."

Pomineme-li drobný detail, že v té době ještě očekávali brzký příchod, pak tu máme "kdo zemřeli v Kristu". Zde je už třeba širší nadhled, o koho se vlastně může jednat. K tomu poznamenávám, že se jedná o křesťany (resp. kristovce) obecně. Stačí si dohledat, kdo všechno vlastně patří Kristu. Je vhodné si přečíst i verš 14 a nejlépe ve více překladech, protože překlad NS je odchylný.
1Te 4:14 "Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu."

2Te 2:1 "Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,"
Opět příznačně vytržený z kontextu. Zde se opravdu vyplatí číst dál:
2Te 2:2,3 "2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení."

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Hvězdlický za 29/4/2008, 12:33

Těch manipulací s Písmem je celá řada. SJ jsou nuceni samostatně nemyslet a proto jim to uniká.
Na příklad tyto dva texty.

Všechny překlady používají toto znění.

Římanům10:13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.

Jen překlad SJ má výjimku.

Římanům 10:13 Vždyť "každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn".

Stačí si přečíst několik veršů před a několik veršů po, tomto textu a je jasné, (ani nemusí moc myslet) o čí jméno (o koho) jde.

Celá úvaha začíná veršem
Římanům 10:4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.

Pokračuje dál-
Římanům 10:9 Vyznáš li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
Římanům 10:14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
Římanům 10:17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
Římanům 10:19 Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno?


Souhrn- zvěstování evangelia (židům i pohanům) o Kristu, záchrana jeho prostřednictvím a vzývání jeho jména.

K tomu přidat kontext-

Filipanům 2:10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -

A další texty.

Tak nějak by mělo vypadat studium Bible. A ne opičkovat čtení podle rozpisu a výkladu VRO.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

"všechny překlady"

Příspěvek  Matěj za 29/4/2008, 13:35

Všechny překlady používají toto znění.

Římanům10:13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.

Jen překlad SJ má výjimku.

Římanům 10:13 Vždyť "každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn".

Stačí si přečíst několik veršů před a několik veršů po, tomto textu a je jasné, (ani nemusí moc myslet) o čí jméno (o koho) jde.

Dobrý den,
dovolím si poznámku:
vyjádřením všechny překlady bylo myšleno všechny ty české? Pro objektivitu bych dodal, že u nás v České kotlině můžeme spekulovat o lecčems, ale např. samotný překlad nového světa ve vysvětlivkách uvádí, že je nějakých 237 míst, kde bylo jméno Jehova "opět vráceno", no, řekněme spíše vloženo...Jako důvod se uvádí, že sice v uvedené pasáži v Římanům je řecké slovo Kyrios, Pán, ale alespoň v jenom z (pro překlad)použitých řeckých textů se na stejném místě nachází jméno Jehova...
Můžeme tedy spekulovat, jestli ho tam "bratři správně vrátili", nebo jestli ho různí jiní překladatelé ze 17. - 20. století pod vlivem jiných náboženství vynechali....Dojdeme tak ale vůbec k nečemu podstatnému?
Osobně si myslím, že u tohoto textu a kontextu asi těžko. Ježíš, o kterém se v této celé pasáži, a zřejmě i ve 13.verši 10. kapitoly pojednává, je cesta vedoucí k Bohu Jehovovi, rozšiřující možnost jeho přízně z Židů na všechny národy.

Matěj
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Hvězdlický za 29/4/2008, 13:51

kód:
vyjádřením všechny překlady bylo myšleno všechny ty české? Pro objektivitu bych dodal, že u nás v České kotlině můžeme spekulovat o lecčems,

Jistě, že myslím překlady u nás běžně k mání. Co se týká "spekulování" tak to se SJ velice daří. Byl jsem stejný 35 let.
Dnes se snažím pochopit myšlenku v souladu s celým kontextem, tedy myšlenkou Písma.
Ta místa, kam SJ "vrátili" JHVH jsou postavena právě na těch "spekulacích" a ne faktech.
Stačí se podívat do překladu, který používá "Theokomp" (vydaný SJ) a ten v řeckém (meziřádkovém) překladu píše "of the LORD" (Pán) a ne JHVH.

Podobné znějící věta (vzývat jméno Jehovovo) je ve starém zákoně.
Židi byli svědkové JHVH, Křesťané jsou svědky Krista.
Totéž zaznělo z úst Krista. "Budete mými svědky". (a tak to bratři opsali a napasovali i Římanům. )Nejpodstatnější ale na tom je, pověření, které Boží Syn dostal. A s tím i postavení (jméno).

1Korinťanům 15:27,28 vždyť 'pod nohy jeho podřídil všecko'. Je li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil.
¨
Matouš 28:18,19 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Filipanům 2:9, 10, 11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Poslední verš uvádí, čím oslavovat Boha, Otce

Jiné texty mluví o tom, kdy bude opět Jehova "každému vším". Zatím je to Kristus.

1.Korinťanům 15:28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším.

kód:
je cesta vedoucí k Bohu Jehovovi, rozšiřující možnost jeho přízně z Židů na všechny národy

To je dobrý postřeh, jen je potřeba asi uvážit, že ta cesta bude dlouhá 1000 let. Teprve potom se stane JHVH KAŽDÉMU (VŠEM LIDEM) VŠÍM.
Až Kristus dokončí své pověření ohledně nového nebe a nové zeme.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 30/4/2008, 02:03

Matěj napsal:samotný překlad nového světa ve vysvětlivkách uvádí, že je nějakých 237 míst, kde bylo jméno Jehova "opět vráceno", no, řekněme spíše vloženo...Jako důvod se uvádí, že sice v uvedené pasáži v Římanům je řecké slovo Kyrios, Pán, ale alespoň v jenom z (pro překlad)použitých řeckých textů se na stejném místě nachází jméno Jehova...
Na to lze říct jediné: lžou. Dal jsem si tu práci a našel jsem nejkřiklavější místa, kde je nahrazení Pána Jehovou špatně.

Kde se Pánem myslí jednoznačně Ježíš, zřejmé z blízkého nebo úzce souvisejícího kontextu: Sk 2:21 a Ř 10:13 (srovnej Sk 9:14, Sk 22:16, 1K 1:2), Ř 14:8, Ko 3:23.

Sporná místa, tedy je třeba chápat širší kontext: Sk 1:24, 2:47, 7:60, 9:31, 1K 7:17

Místa, kde je Pánův den překládán jako Jehovův den - přičemž kontext opět ukazuje, že se jedná o Ježíšův den: 1Te 5:2, 2Te 2:2, 2Pe 3:10; srovnej s 1K 1:8, Fp 1:10, Fp 2:16, Žd 10:25

Uvedené příklady jsou tak markantní, že lze rovnou prohlásit, že VRO zapírá Ježíše Krista. Se všemi důsledky, které z toho plynou:
2Tm 2:12 "Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře."

Myslím, že už jenom z toho plyne, že tzv. pomazaní od SJ nebudou spoluvládci s Kristem, jak VRO nabubřele prohlašuje, pokud budou takto překrucovat Písmo.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

stop rebelum?

Příspěvek  26 let p za 30/4/2008, 04:29

Kdyz jsem se o novem opatreni dozvedel, prvni co me napadlo bylo, ze si VRO udelal analyzu a zjistil kde maji bratri prostor pro prezentovani vlastnich myslenek a studium knihy mu vyslo na prvnim miste... jak napsali lide uz predemnou mam presne stejne myslenky:
Věra Kolafová - quaero
V menších skupinkách na knize bývala vždycky uvolněnější atmosféra a lidé měli odvahu vyjádřit své pochybnosti nahlas. Takže tomu je potřeba učinit přítrž!
Jenže dostat lidi ale 3x týdne do Sálu království je nemyslitelné, takže knihu přesunou a sloučí s NSK.
Přičemž pochopitelně vůbec nevysvětlí jak to, že dnes už nevadí, že se budou scházet méně - když se ten den blíží?

Robin
Specialita u SJ: je možné pouze odpovídat na otázky, neexistuje, aby člen sboru se veřejně na něco ptal nebo nadhodil téma k diskusi.

Dozorčí
podle mne zrušení "Knihy" je jasným krokem k tomu, aby sbor byl 100% ovládán loajálními staršími sboru. Dle mojich zkušeností a informací ze sboru se na studiu knihy mluvilo příliš otevřeně .. někdy se tam rebelovalo.. a dozorci neměli potřebný přehled nad stádečkem... toto na ostatních shromážděních nehrozilo.


-

Navic znam nekolik pripadu kdy ze zboru odesli cele skupinky bratru a zalozili vlastni studium bible ne nahodou se ti bratri schazeli prave pri studiu knihy...

26 let p
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 30/4/2008, 07:00

Pro mnohé skalní to je jen zase důkaz, že konec je blízko a to jsou jen opatření, která jsou dobrá pro zvěstovatele, že se nemusí zatěžovat dojížděním atd. Prostě maj to dobře zmáklý jednoduše jim to zobou z ruky.


Naposledy upravil Jirka z P. dne 3/5/2008, 02:56, celkově upraveno 1 krát
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Trojan za 30/4/2008, 14:36

Když to tak čtu,tak mi to připomnělo....psi štěkají,karavana jde dál...někteří z karavany se přidávají ke psům,ale přesto jde karavana dál.

Trojan
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Robin za 30/4/2008, 15:14

Trojan napsal:Když to tak čtu,tak mi to připomnělo....psi štěkají,karavana jde dál....

Trojane, prosím Tě, řekni mi, kam jde karavana vedená Věrným a Rozvážným Otrokem, který každých 13 let mění výklad Bible, aby se po 80 letech vrátil tam, kde už jednou byl?

Tobě se nestává, že máš otázky, na které ti nikdo nedokáže odpovědět? Vysvětli mi prosím, jak spolu komunikuje 9000 "Pomazaných", kteří dokáží vytvořit 12-členný Vedoucí sbor (anglicky doslova Vládnoucí orgán).

Díky moc, Robin

Robin

Male Poeet p?íspivku : 44
vztah k organizaci : Formálně stále člen NSSJ (20 let pokřtěný), v současnosti hledající
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 04. 01. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Věra Kolafová - quaero za 1/5/2008, 02:35

Milý Trojane
píšeš:
psi štěkají,karavana jde dál...někteří z karavany se přidávají ke psům,ale přesto jde karavana dál.
Tohle znázornění si moc dobře pamatuju, že ho rád používal Pavel Sommr.

Ale pravda je, to, co napsal Robin:
Trojane, prosím Tě, řekni mi, kam jde karavana vedená Věrným a Rozvážným Otrokem, který každých 13 let mění výklad Bible, aby se po 80 letech vrátil tam, kde už jednou byl?

Ta karavana SJ totiž opravdu bloudí pouští, občas se vrací na místa, kde už jednou byla a přitom míjí, zcela záměrně, oázy - křesťanské církve.
Jakoby nebylo ani jejich cílem najít oázu ale jen tak chodit a chodit (a přitom hojně distribuovat literaturu).
Já vím, že v tom znázornění jsi měl na mysli ty psy jako jasně záporné postavy, nicméně v tomhle případě se ti psi snaží upozornit ubohé poutníky, aby si všimli, že jejich karavana se neubírá tím správným směrem....
avatar
Věra Kolafová - quaero

Female Poeet p?íspivku : 1394
Reputace : 0
Body : 8
Registration date : 24. 10. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Vojtěch Malleus za 1/5/2008, 07:46

Na novém Bételu se usilovně pracuje, zatim v intencích vybrání místa. Už jsou tipy, zužuje se výběr. To že hledání nového Bételu je kachna, není pravda. Mám to od člena rodiny Bétel Smile
avatar
Vojtěch Malleus

Male Poeet p?íspivku : 67
Age : 38
vztah k organizaci : list hnaný větrem
Reputace : 0
Body : 2
Registration date : 23. 03. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Milan za 1/5/2008, 08:27

Zbyšku, dal jsem si tu práci také a došel jsem k jednoznačnému závěru - překlad SJ je klamavý! A to nechci být příliš expresivní. Vzal jsem si k tomu jednu dobrou známou(SJ) pro objektivitu a ona koukala jako puk, dala také za pravdu názoru, že překlad SJ nahrazuje naprosto nevhodně místa , kde má být JK - Jehovou.
Je však zajímavé, že si toho SJ ani nevšimne, když čte bibli každý den. Jo, mozek je opravdu velmi ovlivnitelný... scratch
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 1/5/2008, 08:51

Milan napsal:a koukala jako puk, dala také za pravdu názoru, že překlad SJ nahrazuje naprosto nevhodně místa , kde má být JK - Jehovou.
No, mě k vytvoření tohoto seznamu inspirovali dva svědkové nečinně postávající ve vestibulu metra se svými časopisy. Dal jsem se s nimi do řeči na téma svědkové Ježíšovi. Během řeči jsme se dostali k tomu, že jejich překlad někdo označuje za jiný (ve smyslu falešný, stěžovala si svědkyně). K tomu jsem z voleje konstatoval, že jsem si všiml, že na některých místech NZ špatně překládají Pána jako Jehovu, ale nebyl jsem schopen to konkrétně doložit. Tak teď jsem. Wink Myslím, že je čas vyrazit brzy do služby. geek

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Milan za 1/5/2008, 08:57

Tak držím palce, snad to bude mít smysl!! Very Happy
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  zbysek za 1/5/2008, 09:20

Milan napsal:Tak držím palce, snad to bude mít smysl!! Very Happy
Hehe, já zas tobě. Měl bys začít u své rodiny, abys kvůli ní nemusel zůstávat, pokud sám nechceš. Protože tohle je záměr, který bych kvalifikoval přinejmenším jako odvádění pozornosti od Ježíše (a to přes to, nebo dokonce snad právě proto, že: Sk 4:12 "V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."). Jinými slovy, vedení NSSJ lidem brání, aby došli spásy (záchrany) skrze Ježíše!

Jestliže podvádějí takovýmto falšováním překladu, pak mohou (a dělají tak) podvádět v čemkoliv.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Dora za 2/5/2008, 03:03

Ahojte,
taky jsem teď narazila na jedno zajímavé místo...
Nemám u sebe Bibli, ale doufám, že se nemýlím- že se jedná o Zacharjáše 12:10. V normálních překladech Bůh Otec říká... "budou vzhlížet ke mně, kterého probodli". Totéž nalezl můj muž i v hebrejštině. Tedy náznak Ježíšova božství, řekněme...?
Překlad NS má: "budou vzhlížet k tomu, kterého probodli".
Zajímavý rozdíl scratch
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Milan za 2/5/2008, 03:28

Ahojte,
děkuji Doro, ekumenický překlad ti dává za pravdu. Další verš to rozšiřuje o Jednozplozeného. study
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Hvězdlický za 2/5/2008, 04:06

Každý překladatel vkládá do svého překladu svého ducha. Nebo-li, katolický přklad má svého ducha, protestantský také svého, překlad NS od SJ také svého.
Katolíci a protestanté se shodují ve víře v trojici. Podle toho je i znění zmíněného textu.
SJ trojici nevěří, text zní jinak.

Originál nikdo nemá a opisy móóóóo spolehlivé nejsou.

Zbývá tedy kontext a rozum.

I motlitba funguje různě. Podle toho, odkud vítr fouká.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Old.Stloukal za 2/5/2008, 07:02

zbysek napsal:
Matěj napsal:samotný překlad nového světa ve vysvětlivkách uvádí, že je nějakých 237 míst, kde bylo jméno Jehova "opět vráceno", no, řekněme spíše vloženo...Jako důvod se uvádí, že sice v uvedené pasáži v Římanům je řecké slovo Kyrios, Pán, ale alespoň v jenom z (pro překlad)použitých řeckých textů se na stejném místě nachází jméno Jehova...
Na to lze říct jediné: lžou. Dal jsem si tu práci a našel jsem nejkřiklavější místa, kde je nahrazení Pána Jehovou špatně.

Kde se Pánem myslí jednoznačně Ježíš, zřejmé z blízkého nebo úzce souvisejícího kontextu: Sk 2:21 a Ř 10:13 (srovnej Sk 9:14, Sk 22:16, 1K 1:2), Ř 14:8, Ko 3:23.

Sporná místa, tedy je třeba chápat širší kontext: Sk 1:24, 2:47, 7:60, 9:31, 1K 7:17

Místa, kde je Pánův den překládán jako Jehovův den - přičemž kontext opět ukazuje, že se jedná o Ježíšův den: 1Te 5:2, 2Te 2:2, 2Pe 3:10; srovnej s 1K 1:8, Fp 1:10, Fp 2:16, Žd 10:25

Uvedené příklady jsou tak markantní, že lze rovnou prohlásit, že VRO zapírá Ježíše Krista. Se všemi důsledky, které z toho plynou:
2Tm 2:12 "Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře."

Myslím, že už jenom z toho plyne, že tzv. pomazaní od SJ nebudou spoluvládci s Kristem, jak VRO nabubřele prohlašuje, pokud budou takto překrucovat Písmo.

PLNĚ SE ZBYŠKEM SOUHLASÍM!

VNNSSJ NEJENŽE CÍLENĚ UPRAVUJÍ BOŽÍ SLOVO K OBRAZU SVÝCH PŘEDSTAV, ALE JSOU NESKUTEČNĚ AROGANTNÍ V TOM, ŽE PROTI NIM SI NEDOVOLÍ POZVEDNOUTI HLASU, ANI ANDĚLÉ V NEBI.

PROSTĚ SE ROUHAJÍ DUCHU SVATÉMU OD OTCE A SYNA. JEJICH HLAVNÍM SMYSLEM KONÁNÍ JE BÝTI ZA KAŽDOU CENU VYJÍMEČNÍ, JEDINEČNÍ A ZVLÁŠTNÍ. NEMAJÍ NI ŽÁDNÉ POKORY PŘED JEŽÍŠEM KRISTEM A TVRDÍ, ŽE NENÍ HODEN UCTÍVÁNÍ, ALE POUZE ÚCTY.

BUDE JE V USTANOVENÉM ČASE SOUDIT TROJICE BOŽÍ TEDY BŮH OTEC,SYN A JEJICH DUCH SVATÝ.

OLDA
avatar
Old.Stloukal
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Male Poeet p?íspivku : 502
Age : 74
vztah k organizaci : BYL JSEM ČLENEM NSSJ
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 11. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi http://WWW.SEZNAM.CZ

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Michal za 3/5/2008, 15:45

Trojan napsal:Když to tak čtu,tak mi to připomnělo....psi štěkají,karavana jde dál...někteří z karavany se přidávají ke psům,ale přesto jde karavana dál.

viz též: http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/video/bilak.rm
avatar
Michal

Male Poeet p?íspivku : 226
vztah k organizaci : Můj vzor je "Ježíš Kristus disident". Dvacetiletá zkušenost, nyní již pár let ex ...
Reputace : 0
Body : 53
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.straznavez.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Zdeněk Bláha za 4/5/2008, 00:41

Michale, tak tenhle přípěvek nemá chybu. Laughing

Zdeněk Bláha

Male Poeet p?íspivku : 420
Reputace : 7
Body : 149
Registration date : 29. 05. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Dozorce sborového studia knihy

Příspěvek  Villon za 7/5/2008, 00:32

A ještě možná jednu poznámku.
Poměrně nedávno jsem zažil, jak se s velkou pompou zaváděl nový úřad - dozorce sborového studia knihy - namísto vedoucího ssk, protože to mohl být i "obyčejný" služební pomocník a teď je to konečně skutečný pastýř :-) který bude pečovat o stádo... Při obhajobě a výkladu změny padaly argumenty typu - sbor je silný tak, jak silné jsou knihy atd.
Vzniká tedy otázka - opravdu máme všichni tak krátkou paměť? Nebo je to selektivní zapomínání? Anebo že by skutečně "vymytý" sektářský mozek?
Dovolím se tedy navrhnout další úpravu = pojďme našim shromážděním začít říkat SEKTÁní Very Happy místo setkání...

Villon

Male Poeet p?íspivku : 35
Age : 44
vztah k organizaci : odpadlík
Reputace : 0
Body : 7
Registration date : 22. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi http://www.smutnokraj.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 2 z 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru