Časy pohanů přehodnoceny

Strana 1 z 2 1, 2  Next

Goto down

Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Michal za 7/5/2008, 17:29

Časy pohanů přehodnoceny

Kniha odhaluje skutečný původ výkladu, který nakonec vedl k roku 1914, coby předpověděného roku pro konec "časů pohanů", data, jež přijalo a do dnešního dne ohlašuje náboženské hnutí známé jako svědkové Jehovovi.

Viz: http://www.straznavez.cz/Aktuality/gtr4cz.htm
avatar
Michal

Male Poeet p?íspivku : 226
vztah k organizaci : Můj vzor je "Ježíš Kristus disident". Dvacetiletá zkušenost, nyní již pár let ex ...
Reputace : 0
Body : 53
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi http://www.straznavez.cz

Návrat nahoru Goto down

Časy pohanů

Příspěvek  kovboj za 8/5/2008, 04:32

Perfektní, díky za překlad a snad se dočkáme překladu celé knihy. Začal jsem se taky tímto tématem zabývat.
Jak jen dostat tyto informace mezi SJ? Modlit se za působení Ducha...
avatar
kovboj

Poeet p?íspivku : 389
Reputace : 0
Body : 296
Registration date : 20. 04. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  zbysek za 8/5/2008, 04:49

A co třeba využít jejich horlivosti ve službě? Začít ukázkami v jejich překladu, že je zfalšovaný (kde je řeč o Kristu, překládají někde jako Jehovu), že křesťan má být svědek Ježíšův a že když nepřijímají symboly, zříkají se věčného života. Když se nad tím někdo pozastaví a začně pochybovat o pravdomluvnosti VRO, lze pokračovat rokem 1914 a dalšími falešnými naukami. Můžeme zde v nějaké vhodné rubrice na jednom místě vypracovat "studijní" plán s výpisem textů, které jsou před SJ utajovány (tedy jejich kontext) a upravovat podle získávaných zkušeností.

Pokud se podaří provést takovouto plošnou evangelizaci mezi SJ, může to mít zajímavé důsledky.

Co na to moderátoři?

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Matěj Telam za 8/5/2008, 08:23

O roku 607 př.n.l.,1914 n.l. a příchodem, přítomností Ježíše a 18.kapitolou Zjevení (vyjděte z něho ) se neustále zabývám a přemýšlím o tom.
Vždy se raduji z každých seriozních a hodnotných informací k danému tématu.
A co třeba využít jejich horlivosti ve službě? Začít ukázkami v jejich překladu, že je zfalšovaný

Ano, poukázat v Bibli, ale mít připraveny přesné důkazy, proč je to jinak. Nepředávat svou pravdu, ale chtít se přibližovat k Boží pravdě.
avatar
Matěj Telam

Male Poeet p?íspivku : 223
Age : 52
vztah k organizaci : SJ - nyní: Fide,sed cui fidas,vide
Reputace : 1
Body : 185
Registration date : 07. 04. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Hvězdlický za 8/5/2008, 09:18

kód:
Ano, poukázat v Bibli, ale mít připraveny přesné důkazy, proč je to jinak. Nepředávat svou pravdu, ale chtít se přibližovat k Boží pravdě.

To je rozumný názor.

Škoda jen, že SJ to tak nedělají.

Jejich pravda se podřizuje pokynům VRO a jejich omyly a chyby se řeší jakýmsi novým světlem od Jehovi. (to původní bylo vždy špatně)
Bible je pro ně jen nástroj (po rozdělení textů na A, B, C a vhodným výběrem textů, bez ohledu na jejich smysl), pro pozvrzení jejich pravdy,

Příklad- "příchod Ježíše 1914 a jeho současná přítomnost a postupné kříšení ostatku".

Je psáno, že jeho příchod bude V DEN A HODINU LIDEM I ANDĚLŮM NEZNÁMOU.
Sj ale již dlouho dopředu vypočítali, že to bude rok 1914.

Dění ve světě, které se neustále opakuje (Kazatel- není nic nového pod sluncem) použili jako důkaz pro čas konce.

JENŽE. (malý příklad)

1. Korinťanům 15:23 Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.

Při Kristově příchodu nastane vzkříšení jeho spoluvládců (nevěsty) Ale nevěsta musí být kompletní. Ne postupně po nějakých částech.
Proto Pavel vysvětluje-

1. Korinťanům 15:51 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
15:52 naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

1. Tesaloničanům 4:17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

Text pouřívá slova "VSTŘÍC PÁNU" Jedná se tedy o jeho příchod. Je psáno, že zemřelí budou vzkříšeni a žíví proměnění (v duch. podobu) a všichni SPOLEČNĚ A NAJEDNOU (jako kompletní nevěsta) půjdou k Pánu do nebes. Ne tedy postupně od roku 14.

Pochopitelně, aby mohl být někdo přítomen, musí nejprve přijít. Ale i to dovedou SJ OKECAT NESMYSLNÝM BLÁBOLEM.

Marek například příchod Krista spojuje s velkým soužením, jaké ještě na světě nebylo.

Marek 13:24 (Příchod syna člověka) Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři,

Matouš událost ještě víc konkretizuje. BLESK, JE ÚKAZ VIDITELNÝ KAŽDÉMU ČLOVĚKU A POKUD JEJ NEVIDÍ, USLYŠÍ BURÁCENÍ HROMU.
kRISTŮV PŘÍCHOD TEDY NEUNIKNE NIKOMU.

Matouš 24:27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

Matouš 24:39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.

NIC NEPOZNALI naznačuje, že příchod Syna člověka nastane až po velkém soužení a ne V ROCE 1914.

A JEHO PŘÍTOMNOST BUDE TRVAT 1000 LET.

Hvězdlický
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 4803
Reputace : 0
Body : -1
Registration date : 30. 01. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Vladislav Kulda za 10/5/2008, 00:07

Pro Matěje Telama!

Pokud mohu, dám Ti dobrou radu, nevrtej se v datech ve svých úvahách, mnozí na tom ztroskotali a ztratili svou víru. Tudy cesta nevede, i když srdce touží po poznání o časech a údobích života lidského. Myslím, že podstatnější je naučit se žít křesťanským spůsobem života a spoléhat na Boží milost, že v den Jeho navštívení budeme shledáni v pokoji s Bohem. Již jsem zde na jedné diskuzi napsal, že čas je jen relativní pojem, neboť ve fyzickém světě je to dáno prostorem a umístěním planety Země v našem solárním systému. Hvězda od hvězdy se liší svou slávou a tudíž i časoprostorem. Proto stavět na časových obdobích je zbytečné, život člověka je tak krátký a proto je pro něho důležitější čas současný, nynější, to jak žije a jeho skutky jdou za ním, ukládají se totiž v Boží paměti pro jeho budoucnost.

To jen tak naokraj.

Přeji Ti pěkný den! lol!
avatar
Vladislav Kulda

Male Poeet p?íspivku : 404
Age : 62
vztah k organizaci : *
Reputace : 0
Body : 3
Registration date : 21. 04. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Matěj Telam za 10/5/2008, 04:11

Pokud mohu, dám Ti dobrou radu, nevrtej se v datech ve svých úvahách, mnozí na tom ztroskotali a ztratili svou víru.

Doplním svůj komentář,aby sdělení nevyznělo jiným směrem.
Jsem zvídavý člověk a zajímám se o všechny hodnotné věci. Snažím se nedělat unáhlené závěry a každé své myšlence dávám "zkušební čas" je-li má úvaha správná v intencích všeho dostupného poznání, které mám v reálné době. Takto přemýšlím stále, ani NSSJ, žádný člověk mne v tom neovlivní. To ,ale neznamená, že nepřijmu kvalitní,dobrou radu.
Snažím se vyhrazovat pro vše svůj čas, protože řeším problémy jako každý člověk.Rád se fyzicky unavím a duševní "skládání mozaiky" mne obohacuje. Smile

Je zajímavé sledovat vývoj poznání pro jednotlivého člověka před 10-ti nebo 20-ti či více lety a nyní v době, kdy se akceleroval informační tok (přísun). A to ve všech oblastech - náboženské nevyjímaje.
avatar
Matěj Telam

Male Poeet p?íspivku : 223
Age : 52
vztah k organizaci : SJ - nyní: Fide,sed cui fidas,vide
Reputace : 1
Body : 185
Registration date : 07. 04. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Old.Stloukal za 10/5/2008, 07:43

Boží pravda
Boží hněv se zjevuje z nebe
proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí,
kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné,
Bůh jim to přece odhalil.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze totiž od stvoření světa vidět,
když lidé přemýšlejí o jeho díle,
takže nemají výmluvu.

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu
ani mu nebyli vděčni,
nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti
a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha
za zobrazení podoby pomíjitelného člověka,
ano i ptáků a čtvernožců a plazů.

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí,
takže zneuctívají svá vlastní těla;
vyměnili Boží pravdu za lež
a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli...


(Římanům 1:18-25, cep.)

NO VE VĚTŠINĚ JE TOMU TAK A PROTO NAŠE MODLIDBY NECHť PROUDÍ K BOHU,SYNU SKRZE DUCHA SVATÉHO, BY NÁS CO NEJVÍCE DOŠLO U NICH K ODPUŠTĚNÍ NAŠICH HŘÍCHŮ.

BUĎME POKORNÍ, ALE HOUŽEVNATÍ, NEÚSTUPNÍ PŘI HÁJENÍ BOŽÍ PRAVDY. ALE TAKÉ LASKAVÍ, DOBROTIVÍ, SRDEČNÍ, MOUDŘÍ, TRPĚLIVÍ, ODDANÍ VE SLUŽBĚ BOŽÍ PRAVDĚ, MILOSRDNÍ, OBĚTAVÍ A JISTĚ PAK DOSAHNEME ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ U JEŽÍŠE KRISTA A JEHO OTCE SKRZE JEJICH SVATÉHO DUCHA.

KEŽ POKOJ PŘEBÝVÁ MEZI NÁMI.

OLDA
avatar
Old.Stloukal
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Male Poeet p?íspivku : 502
Age : 74
vztah k organizaci : BYL JSEM ČLENEM NSSJ
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 11. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi http://WWW.SEZNAM.CZ

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 10/5/2008, 07:48

zbysek napsal:Pokud se podaří provést takovouto plošnou evangelizaci mezi SJ, může to mít zajímavé důsledky.
Vidím, že jsi optimista. Tedy, zajímavé důsledky by to určitě mělo, ale s ohledem na to, že mnozí SJ jsou spokojení tak, jak jsou, tak si myslím, že s Tebou i s nějakými důkazy rychle vyběhnou.
Aspoň má zkušenost se "spokojeným svědkem" je taková, že když na něco poukážu, vysvětlí mi, že tak se na to dívat nemůžu.. a že oni to vědí nejlíp, a my tomu nerozumíme, a to v tom verši není myšleno doslovně. To je pak řeč jako rozprávka.
Proto mě ta "plošná evangelizace" trošku pobavila. Ale nechci to zlehčovat. Určitě najdeš svědky, kteří Ti naslouchat budou a kteří se přesvědčit dají.
Ale když někdo pravdu nechce znát, tak tam už se můžeš leda modlit, protože rozumné argumenty nemají žádné účinky.
A co ten verš, že Bůh zaslepil oči a zacpal uši některých? scratch
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 10/5/2008, 08:13

Jo a vyjde ta kniha i česky? Myslím jako jestli se bude dát koupit v obchodě či přes internet? Question
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Old.Stloukal za 10/5/2008, 12:36

Skutečná jednota je založena na lásce. (Kol 3:14) Falešná jednota je založena na strachu. Taková
„jednota“ je charakteristická pro autoritářské organizace, politické i náboženské. Je to mechanická
jednota vynucená vedoucími organizací, kteří chtějí udržet svou autoritu a svou nadvládu nad
jednotlivci – jednota, která nezávisí na pravdě. Jednotlivci v takových organizacích se ve prospěch
takové organizace vzdávají práva a odpovědnosti svobodně myslet, mluvit a jednat. Publikování
práce, jakou právě čtete, pak může být hrozbou jednotě vynucované touto organizací.
Jestliže se ale prorocká tvrzení a interpretace Společnosti Strážná věž prokáží jako prázdná, člověk
nepřijde o nic, co by mělo skutečnou hodnotu. Křesťan bude i nadále mít Boží slovo – skutečný zdroj
pravdy a naděje; Krista jako svého Pána; křesťanský pokoj; a jednotu s Otcem, s Ježíšem Kristem
a s pravými bratry a sestrami v Pánu. (Jan 9:30, 34-39; Mat 18:20). Kristus, nikoli organizace, má
„výroky věčného života“. (Jan 6:68)

ANO JE TO TAK, JÁ JSEM TO CÍTIL, JAKÝMSI ŠESTÝM SMYSLEM JIŽ OD ROKU 1991, JEŠTĚ SE NAZÝVALI NYNĚJŠÍ VNNSSJ STARŠÍMI SBORU NSSJ. JEJICH ÚCHYLKA OD BOŽÍCH ZÁKONŮ NARŮSTALA PO TAK ZVANÉ NĚŽNÉ REVOLUCI GEOMETRICKOU ŘADOU. VRCHOLILA SKANNDÁLEM TOHNAT A SPOL.

VNNSSJ MI LÍTO NENÍ, NEBOŤ MANIMULACE OVEČEK PROVÁDĚLI ZCELA PROGRAMOVĚ JAKO ZLOČINECKÁ MAFIE.

LÍTO JE MI OVEČEK-LIDÍ, KTEŘÍ AČ ZMANIPULOVANÍ NEZNALI ZAKULISNÍ MOCENSKÉ PRAKTIKY TĚCHTO VNNSSJ. JEJICH CÍLEM BOHU-ŽEL NEBYLO SLOUŽIT, ALE MANIPULOVAT A OVLÁDAT MÉNĚ ZNALÉ A HODNĚ DŮVĚŘIVÉ DUCHOVNÍ OVCE.

DLE MÉHO NÁZORU,ZNESVĚTILI NEJEN SVATÉ JMÉNO JEŽÍŠE, ALE I JMÉNO JEHO OTCE A JEJICH SVATÉHO DUCHA. NO JEJICH ROUHÁNÍ VÝROKY, ŽE SI PROTI NIM NEDOVOLÍ HOVOŘIT ANI ANDĚLÉ V NEBI, SE Z LIDSKÉHO POHLEDU TĚŽKO ODPOUŠTÍ.

PROTO JEŽÍŠI ODPUSŤ JIM JEJICH HŘÍCHY A POKUD UZNÁŠ ZA VHODNÉ PŘIVEĎ JE K POZNÁNÍ TVÉ PRAVDY, POKUD JE TO MOŽNÉ.

OLDA
avatar
Old.Stloukal
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Male Poeet p?íspivku : 502
Age : 74
vztah k organizaci : BYL JSEM ČLENEM NSSJ
Reputace : 0
Body : 0
Registration date : 11. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi http://WWW.SEZNAM.CZ

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  zbysek za 10/5/2008, 12:57

Dora napsal:Vidím, že jsi optimista. Tedy, zajímavé důsledky by to určitě mělo, ale s ohledem na to, že mnozí SJ jsou spokojení tak, jak jsou, tak si myslím, že s Tebou i s nějakými důkazy rychle vyběhnou.
Ano, snažím se být stále optimistou. O ty spokojené mi nejde, ale o ty, kteří skutečně hledají Boha a nechali se jen ošálit falešnými naukami. Těm bych rád ukázal Ježíše Krista.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Jirka z P. (queens) za 11/5/2008, 04:09

Možná se dočkáme doby kdy dojde k dalšímu dělení a k další denominaci nebo-li "sektě" king ve vztahu k SJ. Viz Russellité, kteří do dneška jsou závislí na sedmi studiích Písem, které studují do nekonečna apod.
avatar
Jirka z P. (queens)
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat
- Výstraha Administrátora: uživatel napadá druhé a/nebo nezařazuje příspěvky podle témat

Poeet p?íspivku : 3070
vztah k organizaci : už dlouho nečinný
Reputace : 0
Body : -12
Registration date : 04. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 11/5/2008, 06:20

zbysek napsal:Ano, snažím se být stále optimistou. O ty spokojené mi nejde, ale o ty, kteří skutečně hledají Boha a nechali se jen ošálit falešnými naukami. Těm bych rád ukázal Ježíše Krista.
Jojo, tak to cítím stejně jako ty.
Máš nějaký reálný nápad, jak se k těmto lidem dostat, kromě tohoto fóra? Myslím, že jsem si o tom s někým povídala, že ve skutečnosti se k SJ nedostaneš. Myslím v tom smyslu, že pokud oni sami se "neflákají" po internetu a nehledají, tak že se k nim nemáš jak dostat. Samozřejmě můžeš mluvit s těmi, které potkáš ve městě nebo kteří u tebe zazvoní, ale skoro bych tipovala, že to budou spíš ti spokojení, kteří věří tomu, co říkají, a proto u tebe zvoní. Že ti "nespokojenci" to se službou zrovna moc nepřehánějí a jsou zalezlí ve svých doupatech jako brtníci. Smile
Doufám, že nikoho neurazím tímhle popisem - trošku to tak vnímám.
Samozřejmě můžeš zajít mezi ně (nebo ty jako ex-SJ asi moc ne), já můžu, ale k čemu, když ve shromáždění nemůžeš nic říct, nadhodit žádnou otázku, říct nějakou zkušenost....?
Jak jinak je chceš oslovit kromě této diskuse? scratch
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  zbysek za 11/5/2008, 07:34

Dora napsal:Máš nějaký reálný nápad, jak se k těmto lidem dostat, kromě tohoto fóra? ... Samozřejmě můžeš mluvit s těmi, které potkáš ve městě nebo kteří u tebe zazvoní, ale skoro bych tipovala, že to budou spíš ti spokojení, kteří věří tomu, co říkají, a proto u tebe zvoní.
Moje nápady mají zhruba takovýto rámec:

1. Dát dohromady nějaký jednoduše strukturovaný a dostatečně stručný (tedy bez okecávací vaty a složitého zdůvodňování) důkazní materiál. Tedy, kde a v čem SJ odporují Bibli, Bohu, Kristu, co překrucují. Ono to zde na diskusi v podstatě je, ale je to poházené takovým způsobem, že to člověk musí dolovat.

2. Tento důkazní materiál vystavit zde a případně na www.straznavez takovým způsobem, aby to každého trklo do očí a nikde to časem nezapadlo.

3. S tímto meteriálem oslovit i ty, které potkáváme na ulici. Tedy, to podstatné by se mělo vejít maximálně na 2 strany A4, aby bylo možné to snadno dotisknout a případně rozdat.

K hlavnímu materiálu lze postupně dotvářet další, detailnější, pro případné hlubší studie se SJ (i když to bych už možná nechal na konkrétních církvích). Materiály je třeba dolaďovat podle nových poznatků a praktických zkušeností z "terénu".

Co mě k tomu vede? Kdo jiný by měl lépe stávajícím SJ ukázat jejich omyly, než ti bývalí, kteří je pochopili? Vždyť drtivá většina ostatních křesťanů ani netuší, co SJ vlastně vyučují, takže nevědí, na co se soustředit a jak.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 11/5/2008, 07:47

To zní docela dobře. Myslím, že lecjaké materiály existují. Taky mám doma zpracovaných několik stran - ale myslím, že je to jen seznam věcí, které křesťané vidí a učí jinak než SJ.

zbysek napsal:1. Dát dohromady nějaký jednoduše strukturovaný a dostatečně stručný (tedy bez okecávací vaty a složitého zdůvodňování) důkazní materiál. Tedy, kde a v čem SJ odporují Bibli, Bohu, Kristu, co překrucují.
Jsi si jistý, že se to vzájemně nevylučuje? Přehled toho, co SJ učí a co je blud, asi nebude stručný. To bude spíš stoh materiálů! Razz

Kdo jiný by měl lépe stávajícím SJ ukázat jejich omyly, než ti bývalí, kteří je pochopili? Vždyť drtivá většina ostatních křesťanů ani netuší, co SJ vlastně vyučují, takže nevědí, na co se soustředit a jak.
Nezapomněl jsi na to, že ti současní se s těmi bývalými nebudou chtít bavit, anžto nesmějí?
Máš pravdu, obecně v církvích se ví tak to, že SJ říkají Bohu Jehova a nevěří v božství Ježíše Krista. A zběžně něco o 144 000... Je pravda, že moc se toho opravdu neví. Na druhou stranu falešných učení a všelijakých filozofií je tolik, že po lidech ani nelze chtít, aby se v tom všem orientovali. To by se z toho taky mohli zbláznit.
Já taky mnoho let skoro nic nevěděla a nijak zvlášť mi to nechybělo. Za poslední rok jsem si "znalosti" doplnila, ale když si procházím materiály SJ, zjišťuju, že mi stejně spousta věcí uniká. A nejsem si ani úplně jistá, jak moc si chci tyto znalosti doplnit, aneb kolik bludů se mi ještě do hlavy vejde, aniž bych tím byla poznamenána.
confused No
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  zbysek za 11/5/2008, 08:24

Dora napsal:Jsi si jistý, že se to vzájemně nevylučuje? Přehled toho, co SJ učí a co je blud, asi nebude stručný. To bude spíš stoh materiálů! Razz
Měl jsem na mysli to úplně nejkřiklavější a zcela očividné. Zkusil jsem udělat nějaký přehled, je na konci. Dávám k posouzení a korekcím. Vejde se mi to (těsně) na 2 A4, tištěno z Wordu.

Nezapomněl jsi na to, že ti současní se s těmi bývalými nebudou chtít bavit, anžto nesmějí?
My Pražáci můžeme zajít o obvod vedle, kde nás neznají. Wink Nicméně v menší obcích by mohlo fungovat zaučení souvěrců, kteří dosud nejsou kompromitováni.

Zde je ten prvotní materiál, všechny citace jsou z PNS.

Chybný překlad Pán jako Jehova v NZ v PNS, kde je kontextově řeč o Kristu
Sk 2:20,21 "20 slunce se změní v tmu a měsíc v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den.
21 A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn."

Ří 10:13 "Vždyť každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn."
Přímý kontext: vv. 9, 12, 14, 17

Srovnej dále kontext:
Sk 9:14 "A zde má autoritu od předních kněží, aby spoutal všechny, kteří vzývají tvé jméno."
Sk 22:16 "A proč nyní otálíš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy tím, že budeš vzývat jeho jméno."
1Ko 1:2 "Božímu sboru, který je v Korintu, vám, kteří jste byli posvěceni ve spojení s Kristem Ježíšem, povolaným za svaté, spolu se všemi, kteří všude vzývají jméno našeho Pána, Ježíše Krista, svého Pána i našeho:"


Ří 14:8 "vždyť jestliže žijeme, žijeme Jehovovi, nebo jestliže umíráme, umíráme Jehovovi. A proto ať žijeme či umíráme, patříme Jehovovi."
Přímý kontext:  v. 9

Kol 3:23 "Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší jako pro Jehovu, a ne pro lidi,"
Přímý kontext: vv. 17-22, 24

Pánův den
1Te 5:2 "Vždyť sami zcela dobře víte, že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci."
2Te 2:2 "abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde." (viz také rok 1914)
2Pe 3:10 "A přece Jehovův den přijde jako zloděj, v němž nebesa se sykotem pominou, ale silně rozpálené prvky se rozplynou a země a díla na ní budou odkryta."

Srovnej:
1Ko 1:8 "Upevní vás také až do konce, abyste byli bez obžaloby v den našeho Pána Ježíše Krista."
Fil 1:10 "abyste se ujišťovali o důležitějších věcech tak, abyste byli bez kazu a nepřiváděli jiné ke klopýtání až do Kristova dne"
Fil 2:16 "a pevným sevřením držíte slovo života, abych měl v Kristově dnu příčinu k jásání, že jsem neběžel marně nebo marně tvrdě nepracoval."


Další místa Pán - Jehova
Sk 1:24 "A modlili se a řekli: Ty, Jehovo, který znáš srdce všech, označ, kterého z těchto dvou mužů jsi vyvolil,"
Srovnej: Jan 15:19 "Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí."

Sk 2:47 "chválili Boha a získávali přízeň u všech lidí. Současně k nim Jehova denně připojoval ty, kteří byli zachraňováni."
Srovnej: Jan 12:32 "A přece, jestliže budu pozvednut ze země, chci k sobě přitáhnout lidi všeho druhu."

Sk 7:60 "Potom poklekl a zvolal silným hlasem: Jehovo, nepočítej jim tento hřích! A když to řekl, usnul [ve smrti]."
Srovnej: Mr 2:10 "Ale abyste věděli, že Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy na zemi -, řekl ochrnutému:"

Sk 9:31 "Pak sbor po celé Judeji, Galileji a Samařsku opravdu vstoupil do pokojného období a byl budován; a protože chodil v bázni před Jehovou a v útěše svatým duchem, stále se [počtem] množil."
Kontext: vv. 26-28

1914
1Te 4:15-17 "15 To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, nijak nepředejdeme ty, kteří usnuli [ve smrti],
16 protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.
17 Potom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem."
1Ko 15:52 "ve chvíli, v okamžiku, během poslední trubky. Zazní totiž trubka a mrtví budou vzbuzeni neporušitelní a my budeme přeměněni." (nikdo dosud nebyl uchvácen)

Svědkové Jehovovi – svědkové Ježíše
Židům: Iz 43:12 "… Jste tedy moji svědkové, je Jehovův výrok, a já jsem Bůh."
Iz 44:8 "… A jste moji svědkové. Existuje Bůh mimo mne? …"

Avšak (!): Iz 62:2 "… A skutečně budeš nazvána novým jménem, jež označí samotná Jehovova ústa."
Iz 65:15 "… Svrchovaný Pán Jehova [vás] vskutku jednotlivě usmrtí, ale své vlastní sluhy nazve jiným jménem;"
Sk 11:26 "… v Antiochii to bylo poprvé, kdy učedníci byli božskou prozřetelností nazváni křesťané."


Křesťan je svědek Ježíšův
Mt 10:22 "A budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu; ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn."
Mt 24:9 "Pak vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu."
Jan 15:26,27 "26 Až přijde pomocník, kterého vám chci poslat od Otce, duch pravdy, který vychází od Otce, ten bude o mně vydávat svědectví;
27 i vy máte vydávat svědectví, protože jste byli se mnou od [doby], kdy jsem začal."
Sk 1:8 "ale přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samařsku a do nejvzdálenější končiny země."
Sk 4:33 "Apoštolové také s velkou mocí dále vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše; a nezasloužená laskavost byla na nich všech v hojné míře."
Sk 9:15 "Pán mu však řekl: Jdi, protože tento muž je pro mne vyvolenou nádobou, aby nesl mé jméno národům i králům a izraelským synům."
Sk 10:39 "A my jsme svědkové všeho, co dělal v zemi Židů i v Jeruzalémě; ale také ho usmrtili tím, že ho pověsili na kůl."
Sk 10:42,43 "42 Nařídil nám také, abychom kázali lidem a dávali důkladné svědectví, že to je On, koho Bůh pověřil, aby byl soudcem živých a mrtvých.
43 O něm vydávají svědectví všichni proroci, že každý, kdo v něj věří, získává odpuštění hříchů prostřednictvím jeho jména."
Sk 13:30,31 "30 Bůh ho však vzbudil z mrtvých;
31 a po mnoho dnů se stával viditelným těm, kteří s ním odešli z Galileje do Jeruzaléma a jsou nyní jeho svědky před lidmi."
Sk 22:18 "a viděl jsem ho, jak mi říká: Pospěš si a rychle vyjdi z Jeruzaléma, protože nebudou souhlasit s tvým svědectvím o mně."
Sk 23:11 "Následující noc však u něho stál Pán a řekl: Buď dobré mysli! Jak jsi totiž důkladně svědčil o mně v Jeruzalémě, tak máš vydávat svědectví i v Římě."
2Ti 1:8 "Proto se nestyď za svědectví o našem Pánu, ani za mne, vězně kvůli němu, ale účastni se snášení zla pro dobrou zprávu podle Boží moci."
1Ja 5:10,11 "10 Kdo uvěřil v Božího Syna, má svědectví dané ve svém vlastním případě. Kdo nemá víru v Boha, učinil z něho lháře, protože neuvěřil v dané svědectví, které Bůh dal jako svědectví o svém Synovi.
11 A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi."
Fil 2:10 "aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou"
Zj 17:6 "A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením."

Jen skrze Ježíše je možná záchrana
Jan 5:40 "A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život."
Mt 7:13,14 "13 Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kteří se po ní vydávají;
14 zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kteří ji nalézají."
Jan 14:6 "Ježíš mu řekl: Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne."
Jan 10:9 "Já jsem ty dveře; kdokoli vstupuje skrze mne, bude zachráněn a bude vcházet a vycházet a najde pastvu."
Jan 6:50 "To je ten chléb, který sestupuje z nebe, aby z něho kdokoli mohl jíst a nezemřel."
Jan 6:53,54 "53 Ježíš jim tedy řekl: Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte život sami v sobě.
54 Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, má věčný život, a vzkřísím ho v posledním dnu;"
Sk 4:12 "Kromě toho v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni."

Sk 2:42 "A dále se věnovali apoštolskému učení a rozdělování [mezi sebou], přijímání jídel a modlitbám."
Zavádějící překlad. Srovnej např. s EP: "Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se."

Závěr této části: křesťan, který nepřijímá chléb a víno, naznačuje tím, že se vzdává účasti na vzkříšení a říká, že vlastně nestojí o věčný život.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 11/5/2008, 11:36

Ty jo... dobrý. To si musím nastudovat. study
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Milan za 11/5/2008, 11:42

Ahoj Doro, musím se pousmát a zároveň ti říct, aby jsi si dávala pozor, protože tě to opravdu může poznamenat. Tak vše od SJ čti s rezervou a hlavně to nestuduj, mnozí si to jen tak četli, pak studovali a nakonec u SJ skončili Very Happy To myslím vážně, příkladů je mnoho. Psycho masáž je něco co od jistého bodu, není člověk schopen rozpoznat a ovlivnit . geek scratch study
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 11/5/2008, 11:50

Řekla bych, že je naprosto vyloučeno, aby se skutečně věřící křesťan stal SJ. Bohužel, i takoví jsou, takže mlčím jako hrob.
Neboj, pořád jsem ve stádiu, že nad těmi bludy kroutím hlavou a kdyby to nebylo černý na bílým, myslela bych si, že je to vtip (tedy že takové nauky a názory nikdo nemůže myslet vážně!)
Možná je to o tom, čím se člověk krmí... Jestli se krmí jen SJ materiály, věřím, že tomu může podlehnout. Pokud se krmí Božím slovem, měl by být v bezpečí. No, já vím, filozofovat tady o tom můžu dlouho, ale mnozí byli v pohodě, a přesto špatně skončili. Tak nebudu spoléhat na svou moudrost, ale na Pána.
Měj se fajn. Smile sunny
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Milan za 11/5/2008, 12:24

santa Tak tak, jednou jsem si dopisoval s člověkem jehož partner začal studovat se SJ. On chtěl vědět, co má číst a co dělat, aby partnera odvedl od SJ.No a po několika měsících, mi přišla zpráva, že se již se mnou nemůže stýkat ani přes NET, že Bible to zakazuje a že se ten dotyčný chystá ke křtu u SJ..... scratch jocolor
Taktak to v životě chodí!!
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Dora za 12/5/2008, 04:57

Hm, tak to je dost smutná story.
Co na to říct...?
Ještě jsem o tom včera večer přemýšlela a říkala jsem si, že bych udělala nějaké téma, kde bychom si mohli povídat, jak se to stane, že křesťan, tedy nejen podle jména, ale člověk, který zná Bibli a žije jako křesťan, jak se to stane, že upadne do bludu - a stane se na příklad SJ, nebo jak se to stane, že upadne do hříchu a odejde od Boha. Když třeba 20 let žil normálním křesťanským životem a všechno se zdálo být vpořádku... scratch
avatar
Dora

Female Poeet p?íspivku : 485
Reputace : 0
Body : 9
Registration date : 29. 09. 07

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Milan za 12/5/2008, 08:22

No jestli to nebude tím, že jsme nedokonalí.... .! Život není peříčko a v životě člověka se může stát tolik věcí.. . Víš, že nejvíce lidí odešlo od "víry" po světových válkách? A po třicetileté válce došlo k velikým změnám a mnoho lidí začalo pochybovat o víře. Píši to velice jednoduše, dal by se o tom psát elaborát a to nechci.
V 17.století došlo k velikému odchodu od katolictví k protestanství a i dále, ale společnost tehdy nedovolovala člověku úplně odejít... ale nedlouho potom se začali formovat moderní filosofie až došlo k tomu k čemu došlo ve 20.století... scratch
avatar
Milan

Poeet p?íspivku : 201
vztah k organizaci : Dobrovolný odchod po 15ti letech.
Reputace : 0
Body : 25
Registration date : 22. 03. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Jane za 12/5/2008, 09:19

Tak přemýšlím, jak jsem se tady k tomu všemu dostala já a jak se mi přihodilo, že jsem se "probudila"...
Asi se to za ty roky naskládalo: povrchnost, neupřímnost, pocit, že sbor mě neposuzuje podle mé lásky k Bohu, ale podle mého výkonu ve službě a podle docházky na shromáždění, pocit, že lidé ve vedení sboru kladou na první místo ne moje potřeby, ale hlavně svoje - např. čas konání shromáždění až někdy pozdě večer, až si podělají na svém, dostaví domeček apod., a spousta dalších věcí - to, že mi někdo určuje, na jaké téma se mám nebo nemám bavit se sestrou ve službě, o čem se máme bavit při neformálních setkáních třeba rodin; že na shromážděních pořád dokola slyším to samé - odtud je už jen krůček zadat do vyhledávače heslo Svědkové Jehovovi a počíst si...
Člověku z očí rychle spadnou ty šupiny podobné Saulovým-Pavlovým a naráz vidí, co léta neviděl: probuď se, spáči, a zazáří ti Kristus!
Jane
PS Myslím, že k tomu může přispět i náš opravdu dobrý vztah s Bohem - že se mu pokorně a upřímně svěřujeme se svými pocity a že se přestaneme bát pohlédnout na zakázané, protože cítíme, že On nám rozumí a že nás chápe a že nehřešíme.
avatar
Jane

Female Poeet p?íspivku : 93
vztah k organizaci : bývalá SJ
Reputace : 1
Body : 20
Registration date : 08. 08. 07

Zobrazit informace o autorovi http://www.poslouchamebibli.cz

Návrat nahoru Goto down

něco jako "doporučená četba"

Příspěvek  Minehava za 13/5/2008, 01:14

Dr. Vojtíšek napsal velmi zajímavou knihu

Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět

Jedna z myšlenek, která mě velmi oslovila, byla právě na téma, jak se postavit k tomu, když někdo z našich blízkých upadne do osidel sekty. A ejhle, nepsalo se tam o rozumové argumentaci, o předkládání spousty důkazů, proč ta či ona skupina nemá pravdu. Rada zněla: poskytujte takovému člověku bezpodmínečnou lásku. Nezavrhujte ho, ale ujistěte ho, že kdykoli se může na vás obrátit.

Moje zkušenost je, že k závažným změnám v našem smýšlení musíme dojít sami. Jinak to zase není nic jiného než manipulace a ovlivňování.
Řadě SJ by neprospělo, kdyby náhle prozřeli. Lepší je pro spoustu lidí postupné osmělování. Přirovnala bych to k násilnému pokusu vytáhnout ráčka poustevníčka z ulity, kterou si nalezl. Takový pokus pravděpodobně skončí jeho smrtí nikoli jeho záchranou.

Takže argumenty je dobré mít připravené, ale nemusíme SJ jimi přímo polévat, stačí možná občas nadhodit zajímavou myšlenku a nechat je, ať ze své ulitky opatrně povylézají.

Jinak nápad sepsat na těchto stránkách nějaké stručné argumenty mi přijde dobré. Jen se musí najít dobrovolník, který bude mít čas to udělat. Mohla by se pro ten účel sestavit i pracovní skupina.

Minehava

Poeet p?íspivku : 79
Reputace : 0
Body : 36
Registration date : 27. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Časy pohanů přehodnoceny

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 1 z 2 1, 2  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru