Generace, která nepomine ...

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 18/10/2011, 08:06

Yxoxsi,nepřijímám ani chléb ani víno,jelikož nejsem pomazaný křestan.
Křestan ano,ale ne pomazaný.Nemám výsadu být v nebi a s Ježíšem kralovat.
Mám,pokud vytrvám,naději na věčný život v pozemském ráji,což je také překrásná nezasloužená naděje.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  sazeč za 18/10/2011, 08:12

Bulhare, Ježíš řekl, že má i jiné ovce jistě z nežidů to proto, že odmítl udzravit jednu Řekyni, když říká, že musí plnit úkol vrátit své ovce z židů napřed.
To za druhé ohledně jiných ovcí se tě ptám, proč Ježíš řekl o nich, že uslyší jeho hlas? Nemyslel tím hlas Ducha svatého? Však víš, že DS je náhradou za nepřítomnosti Pána tj., jako kdyby doopravdy tyto jiné ovce Pána uslyší a jdou za Pánem a Pastýřem a společně se s prvními ovcemi (židé) pásli na Ježíšově pastvě. Nebo si myslíš, že tyto jiné ovce se nemohly se s prvními ovcemi sejít, přesto že také uslyší hlas Pána?

1.J 2:2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

Ap.Petr jasně mluvil o všech ovcích ve Sk.10:34 ,,Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé."
44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tuto řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého.


Jan 3:18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Není zmínka o tom, že by se jiných ovcí netýká darů DS. Naopak, židé žasli jak předpověděl Ježíš o těch ovcích z jiných národů z celého světa, že budou společně s prvními ovcemi jedno stádo pod jedním Pastýřem.

VRO očividně klame. Navíc Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, je Bohem Abraháma, Izáka a Jákoba aj dalších pomazaných králů, proroků a dalších, vzhlížejících s nadějí na nebeskou vlast. Oni nezemřeli, vysvětlil Ježíš saduceům, se potvrdilo vzetím Enocha, Elijáše, Mojžíše ad. Tito lidé žijí jako andělé, a až po slavném soudu usednou jako králové a kněží. Ježíš řekl, že i pohané stolují s Abrahámem v Božím království.
Fakt jednoduché číst, jenže všem SJ i mně VRO pěkně zamotal hlavu. Jako tehdy zájemce jsem musel spolknout. Jen málo neuvěřilo a neuvěří. Ještě věříš? Mám dojem že nechceš, abys bratry a starší jako lidi, nechceš zklamat.

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  sazeč za 18/10/2011, 08:22

Bulhar napsal:Já nevím,jak se pozná,že je někdo pomazaný duchem.To vědí jen ti dotyční a mají v tom jistotu - Řím 8:14 -16.To však neznamená,že mají jiná měřítka než jiné ovce - je to obojí jedno stádo jednoho pastýře Jan 10:16.
A že je pro křestany nebeská a pozemská naděje je logické,kdyby všichni šli
do nebe,kdo a komu by pak vládl? A že budou Ježíšovi spoluvládci je přece biblické - Zj.20:6.

Bulhare, budeme jako andělé, a až poté Bůh vybírá ty dle lásky a skutků tj., budou stolovat vpředu nebo vzadu, o stupínek lepší nebo horší, tak Bůh vybírá dávno předem dle mého mínění ty, kteří budou panovat, a další na nové Zemi. To se stane až po posledním soudu. Prostě nelze spát v hrobě, jelikož Ježíš slíbil zločince, že v ten den bude v ráji. Přece neřekl a nezdůraznil, že řekl DNES jako důkaz jeho posledního dne na zemi a navíc tak nikdy nemluvil, spíš řekl: ,,pravím vám" , ale ,,pravím vám dnes" nikoli. Kde jinde než v Lk 23:43 najdeš?
VRO nemůže být nic než falešný prorok i když předvádí mnoho dobrého. Nejhorší na tom je, že odsuzuje ostatní věřící v Pánu jako falešné a tím se staví do role soudce.

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 18/10/2011, 08:26

Sazeči,máš pravdu,duch svatý je klíčový i pro jiné ovce. Vždyt duch svatý dává sílu
a moudrost ke všemu.Publikace NSSJ a VRO toto píší.Nikde není uvedeno,že pomazaní mají více ducha.Jen jsou prostě pomazaní oproti jiným ovcím ještě navíc duchem zplození.Co to obnáší a jak to ten pomazaný cítí,já fakt nevím,to ví jen oni.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  zbysek za 18/10/2011, 08:32

Bulhar napsal:Kde bereš tu jistotu,že ovčinec = Židé.Jenom proto,že mluvil k Židům?
Z Pavlových dopisů, kde vícekrát rozlišuje na Židy a Řeky (pohany), kteří až do nové smlouvy tvořili dvě oddělené skupiny se zcela rozdílným Božím požehnáním. Avšak od nové smlouvy dochází ke spojení těchto dvou skupin do skupiny jedné. A to právě přes Krista. Ježíš tyto dvě skupiny také jasně odděloval, teprve na konci zahrnul do své smlouvy i pohany.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 18/10/2011, 08:37

Zbyšku - tentokrát s tebou souhlasím.

Sazeči,díky za tvůj poslední komentář,budu se k němu ještě vracet.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  zbysek za 18/10/2011, 09:16

Bulhar napsal:Zbyšku - tentokrát s tebou souhlasím.
Je tedy třeba pokročit dál. Bez ohledu na to, kdo bude s Kristem spoluvládnout (já se domnívám, že všichni kristovci nad ostatními vzkříšenými, ale nelpmín na tomto pojetí), je zřejmé, že Ježíš činil své učedníky nejprve ze Židů. Teprve po své oběti začal povolávat i Nežidy.

Pak tu máme určení oněch 144 000 spoluvádců, o nichž Zjevení říká, že jsou ze Židů. Tedy z prvního ovčince, z ušlechtilé olivy atp., jak je to v NZ opisováno. Protože jsou jmenovány konkrétní kmeny, sotva se bude jednat o duchovní židy. Když k tomu přidáme, že spoluvládci nepoznali ženy, byli popraveni atp., pak nám vychází cosi divného - tedy je to nejspíš nějaký obraz. Ovšem je to celé obraz, ne že všechno prohlásím za obraz, ale vytáhnu si z toho doslovné číslo. To je nesmysl.

Tedy, Ježíš si nějakým způsobem vybere své spoluvládce, klíč výběru však považuju za dost nezřetelný. Každopádně, ať to budeme celé brát doslovně či obrazně, výklad SV se nachází někde mimo, není správný. Na to pak nutně navazuje, kdo má přijímat chléb a víno - nikde v NZ není psáno, že pouze vybraní spouvládci. Ale Ježíš říká, že každý, kdo bude jíst jeho tělo a pít jeho krev, má v sobě život a on ho vzkřísí. K večeři Páně je tedy zván každý!

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  sazeč za 18/10/2011, 10:59

Bulhar napsal:Sazeči,máš pravdu,duch svatý je klíčový i pro jiné ovce. Vždyt duch svatý dává sílu
a moudrost ke všemu.Publikace NSSJ a VRO toto píší.Nikde není uvedeno,že pomazaní mají více ducha.Jen jsou prostě pomazaní oproti jiným ovcím ještě navíc duchem zplození.Co to obnáší a jak to ten pomazaný cítí,já fakt nevím,to ví jen oni.
Bulhare, myslím si, že ne, protože kdo nevěří v Ježíše jako Mesiáši, nemá dar DS mj. proto že ap.Petr a ostatní židé žasli, že i když nejsou židé, dostávají dar DS taky, a to díky víře v Ježíše. Prostě nově narozeni DS tento dar dostávají, jen oni.
Popř. co se týče pomoci a síly DS, Bůh dává komu chce např. Kýrovi vítězství nad Babylonem, atd., ap.Pavlovi aniž věřil v Ježíše, se mu Ježíš ukázal, vše proto, aby se naplnila Boží vůle. Tohle ovšem neplatí u SJ, jelikož ač věří v Ježíše, nově narození ducha a srdce odmítají. Ale jelikož Bůh je nad námi, nemůžeme říct, že tomu a tomu dává a tomu a tomu nedává. Písmo ovšem ujišťuje, že kdo věří, má jistý dar DS, kterého pošle Ježíš těm, kdo ho o to prosí. Právě to může být zmatek, ale u Boha zmatek neexistuje. To znamená, že SJ ač cítí nebo ne, je na Bohu co udělá. Proto VRO nemá s tím co dělat, ale nechat se vést Pánem. Opravdu to tak činí?
Víš, SJ ne všichni, kteří se spoléhají na VRO spíš než na Pána jako hlavu církve, dar DS na základě Písem a zkušenosti nemohou dostat a tím slepě naslouchají vedení VRO i když se zdá, že cesta tudy vede, jelikož VRO tvrdí neustále, že ostatní církve jsou satanské. Jistě mnozí SJ tápou, nepocítí přítomnost DS v sobě, ale doufají že díky horlivosti jim bude Boží přízeň projevena. SJ úlohu DS podceňují a odvádějí mnoho skutků na rady VRO místo toho, aby se spoléhali na vzájemné spolupráci všech zúčastněných v církvi jako jedno tělo, tělo Kristovo, jehož hlavou je Kristus a DS každému přiděluje dar ke budování církve: jeden učí, druhý vede, třetí vykládá, čtvrtý projevuje lásku, něhu, pátý horlí atd., a ne každý káže. NZ spíš ukazuje, že první učedníky vedl DS a oni puzeni DS šli kázat, učit, rozděluje jídlo potřebným atd.
U nás nikdo druhé nenabádá, spíš každý cítí a dává co má a tím se církev buduje ke vzájemné lásce a lásce k Bohu. Nikdo se nechlubí, spíš roste.
Vy, SJ, se stále učíte jako budhisté se snaží líbit se sami sobě být dokonalí a spokojeni aniž požádají pomoc od druhých kromě jídla.
Jak je to možné, že SJ si dovolují věřit, že církve neexistovaly, jelikož byl čas pohanů, když Ježíš jasně řekl, že s nimi bude po celou věčnost?
Boží království není jenom vláda, ale spravedlnost, pokoj, přítomnost DS, prostě duchovní. Myslím již od 1.st.n.l.
VRO překrucuje jedna za druhou, o tom nemají SJ páru, nad tím žasnu, ač jsem byl Sj 20 let.

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Anonymní za 18/10/2011, 14:09

Přátelé.

Bulhare, naše staré paradigma, je náročné změnit, ale když to neuděláš/me, tak nemáme život! Jan 6. kapitola nemluví k pomazaným, protože ani ještě jimi nemohli být. Protože i když bys asi argumentoval tím, komu to říkal, ale i kdyby to říkal jenom svým učedníkům, tak v té době taky nebyli pomazaní. Ale on to říkal ne jen svým učedníkům, ale všem svým posluchačům. Jasně a nekompromisně říkal, že kdo nepřijímá chléb, který byl poslán z nebe, tak jako přijímali Izraelité manu, chléb z nebe, tak nemá život. Uvědomuješ si, že VRO záměrně ti brání, abys měl život!?!? Uvědomuješ si to!!!
Omlouvám se, že použiji váš časopis: "Probuď se!!!"

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  witness za 18/10/2011, 14:28

zbysek napsal:
Je tedy třeba pokročit dál. Bez ohledu na to, kdo bude s Kristem spoluvládnout (já se domnívám, že všichni kristovci nad ostatními vzkříšenými, ale nelpmín na tomto pojetí)
Pokud vezmeme v úvahu texty NZ, které mluví o naději na spoluvládu s Kristem v nebesích, pak skutečně úvaha o tom, že spoluvládnout s Kristem
budou všichni kristovci, a to nad ostatními vzkříšenými, dává výrazný smysl.

Potřebujeme si však společně ještě ujasnit, kdo jsou ,,oni kristovci´´, kteří budou do spoluvlády s Ježíšem zahrnuti.

Apoštol Pavel ve 2.Timoteovi 4:7,8 o sobě píše (Překlad 21. století):
Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce....


Z tohoto verše je zjevné, že ona koruna spravedlnosti je spojena
s vytrvalostí a prokázanou vírou, což je patrné i na mnoha jiných textech.

Jsou snad všichni kristovci ve stavu, kdy o nich může být řečeno to,
co o apoštolu Pavlovi?
(pozn. nemyslím tím neopravdové následovníky Krista, kteří říkají Pane, Pane, ale Kristus je nezná)

Pokud vezmeme v úvahu např. dnešní členy Kristovy neviditelné pravé církve, což jsou všichni, co mu patří bez ohledu na církevní příslušnost,
pak jistě nemůžeme s jistotou říci, že všichni vytrvají nebo že i budou mít dostatek času se jednoznačně prokázat (nemoc, stáří, náhlá úmrtí, nehody,
krátká doba po křtu při Pánově příchodu, krátce pokřtěné děti stižené smrtelnou nemocí nebo obětí nenadálé nepříjemné události atd atd.)

Můj názor je (a neuvádím ho jako nezvratný, rád si přečtu náhledy druhých),
že s Kristem budou vládnout jen ti křesťané, kteří se již za svého života na zemi prokázali podobně jako apoštol Pavel a i o nich bude možno říci, že
bojovali dobrý boj, svůj běh dokončili, víru zachovali.

Pak je tu ovšem otázka, co ti ostatní, kteří žili též upřímným křesťanským
životem, ale smrt nebo Pánův den je zastihly a zastihnou v době, kdy se
do takového prokázaného stavu ještě nedopracovali?

Nabízí se otázka, že tedy budou součástí pozemského života, což se zdá jako logický závěr.
Jak to ale skloubit s tím, že NZ vybízí všechny křesťany k tomu, aby se
upínali na věci nahoře neboli k nebeskému životu?
A nejsou takové vybídky určitým rozporem, pokud tedy uvážíme, že se jistě ne všichni pokřtění i upřímní křesťané dostanou ještě za života na zemi
do schváleného stavu, v jakém byl apoštol Pavel?

Já osobně myslím, že ne.
Bible sice na jedné straně vybízí k tomu, aby křesťané usilovali o nebeské povolání, na druhé straně však mnohde ukazuje, že ona vítězná koruna
se nasazuje po opravdovém úsilí a vytrvalosti, což vyžaduje čas, prozkoušenou víru atd atd.

Vyrovnaný postoj křesťana by dle mého názoru měl být takový, že každý křesťan přijímá nebeskou výzvu za svou vlastní, usiluje o ní, avšak je si plně vědom, že je to jen v Boží moci rozhodnout, zda život každého křesťanského jednotlivce bude při jeho smrti nebo Pánově příchodu posouzen
jako hodný nebeské spoluvlády s Kristem.

Z tohoto pohledu tedy považuji SJ dělení na křesťany s nebeskou
a pozemskou nadějí za zcela zavádějící, což však neznamená, že nebudou
upřímní kristovci, kteří sice nebeskou naději vyznávají, ale Bůh je z výše uvedených nebo i jiných důvodů ponechá na zemi.

Takže, toto je můj současný pohled, který jsem ochotem poupravit či změnit, budou li mi předloženy lepší argumenty, které jsem nevzal v úvahu.

Tedy, Ježíš si nějakým způsobem vybere své spoluvládce, klíč výběru však považuju za dost nezřetelný.

A nezávidíš tedy vedoucímu sboru SJ, který to vidí více než zřetelně?


witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  zbysek za 18/10/2011, 16:01

witness napsal:A nezávidíš tedy vedoucímu sboru SJ, který to vidí více než zřetelně?
Very Happy VS je slepý a padá do jámy.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 19/10/2011, 03:41

Zbyšku - že by vládli všichni kristovci nad ostatními,to je myšlenka,kterou bych mohl přijmout,i když jak napsal WITNESS,ne každý Kristovec by toho byl hoden.

Sazeči - dobře jsi připomněl,že Duch pomáhal i ve starověku nekřestanům,zajímavě jsi také popsal rozdíl mezi pomocí Ducha a zrozením ducha.
Přesto všechno já opravdu pomoc ducha cítím,ale zplození duchem ne.

Yxoxsi - máš pravdu,Ježíš mluvil s učedníky před jejich pomazáním a vybízel ke chlebu i zástupy,avšak toto přijímání se začalo dít až po Ježíšově smrti a po pomázání duchem o letnicích(když nepočítám Poslední večeři).

Jinak děkuji za vaše názory,ujištuji vás,že na ně myslím často.Je to zajímavé srovnávání.PROBUDIT SE,jak vybízí náš časopis se mi však dosud nedaří.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Anonymní za 19/10/2011, 03:53

Přátelé.

Bulhare, probudit se, nám trvalo dlouho, někomu měsíce, někomu týdny, někomu zase roky, tak se tím netrap, důležité je věřit v Pána a jeho Slovo, ne lidem a jejich slovům, které jsou jejich činy degradovány, ne?

K tomu chlebu z nebe (Jesu-Jeszu), je úplně jedno kdy to Pán zavedl, rozhodující je jedno, že kdo nepřijímá tento chléb z nebe, nemá život! To se nedá obejít, buď tomu budeš/me věřit a dělat to-žít, nebo tomu nebudeš/me věřit a sejdeme se na krchově!

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  katolíknekatolík za 19/10/2011, 04:43

Poslední výklad neznají ani pořádně sami svědkové. Publikace stále mluví o brzkém konci, zatímco překrývání těch, co žili v r. 1914 a těch, co je ještě zažijí jako současníky, znamená odsun klidně o 121 let. Dám příklad. Pomazaný svědek AB se narodil v r 1913. Zemře ve věku 11O-ti let, tj. v r. 2023. R. 2O22 se narodí budoucí svědek-náhradník CD (rok bude současníkem zemřelého svědka AB). Svědek CD zemře ve věku 110-ti let, tj. v r. 2132, takže do té doby platí vysvětlení SV z dubna 2010 /ve skutečnosti to bylo přijato rok předtím na jednom sjezdu v USA a bylo to vysvětleno tak, že zrovna takhle to měl ,,bezpochyby Pán Ježíš na mysli´´, za což následoval bouřlivý potlesk/.


Naposledy upravil katolíknekatolík dne 19/10/2011, 05:36, celkově upraveno 1 krát

katolíknekatolík

Male Poeet p?íspivku : 18
Reputace : 0
Body : 18
Registration date : 19. 10. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 19/10/2011, 05:20

Jsem SJ,věřím ve VRO,avšak tohle překrývání generací považuji za lidský výmysl,který Jehova dříve či později vymete,takže s tebou souhlasím.Tímhle jsi měl katolíkunekatolíku začít,a promin, ne těma hloupostma o Romech.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 19/10/2011, 05:23

Yxoxsi,na Krchov se mi nechce,avšak chléb(neměj mi to za zlé)přijímat nebudu,nejsem duchem zplozený.Jinak díky za tvůj chápající postoj.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  katolíknekatolík za 19/10/2011, 05:28

Bulhare, nebylo by lepší reagovat na můj komentář o cikánech konkrétně, místo aby s jen říkal, že je to hloupost?

katolíknekatolík

Male Poeet p?íspivku : 18
Reputace : 0
Body : 18
Registration date : 19. 10. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Bulhar za 19/10/2011, 05:35

Odpoved ti napíšu do příslušného tématu,abychom tady neodbočovali od námětu.

Bulhar

Male Poeet p?íspivku : 1254
vztah k organizaci : více pšenice, méně plevele
Reputace : 0
Body : 1257
Registration date : 06. 05. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Anonymní za 19/10/2011, 05:47

Přátelé.

Ahoj Bulhare, díky za odpověď. Určitě jsem se už naučil nebo snažím se, respektovat názor druhé strany, věř mi, že jako SJ a pak ještě dlouho, mi dělalo problém se z toho neústupného myšlení a tónu vymanit. :-)
K tomu chlebu, jasně každý se musí rozhodnout podle toho, čemu věří, nevím ty asi věříš VRO, ale já věřím Pánovi, když tedy řekl, že můj či náš život mj. závisí i na přijímání jeho těla a jeho krve, a nedělal bych to, čím si prospěju?

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Jesen za 22/10/2011, 05:29

katolíknekatolík napsal:Poslední výklad neznají ani pořádně sami svědkové. Publikace stále mluví o brzkém konci, zatímco překrývání těch, co žili v r. 1914 a těch, co je ještě zažijí jako současníky, znamená odsun klidně o 121 let. Dám příklad. Pomazaný svědek AB se narodil v r 1913. Zemře ve věku 11O-ti let, tj. v r. 2023. R. 2O22 se narodí budoucí svědek-náhradník CD (rok bude současníkem zemřelého svědka AB). Svědek CD zemře ve věku 110-ti let, tj. v r. 2132, takže do té doby platí vysvětlení SV z dubna 2010 /ve skutečnosti to bylo přijato rok předtím na jednom sjezdu v USA a bylo to vysvětleno tak, že zrovna takhle to měl ,,bezpochyby Pán Ježíš na mysli´´, za což následoval bouřlivý potlesk/.

Souhlasím, z konkrétního omezeného výkladu se stalo: "Velké brzy" bez časového ohraničení. Tím se SJ dostali na úroveň adventistů 7 dne, kteří jsou v této otázce - časové - na tom velmi podobně. A historie se opakuje...

Jesen

Male Poeet p?íspivku : 574
vztah k organizaci : odešel od lidské organizace SJ, v duchu ne od jejích obětí
Reputace : 0
Body : 567
Registration date : 06. 01. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Prorok konce světa odešel do důchodu

Příspěvek  26 za 2/11/2011, 06:58

Organizace SJ by už taky dávno měla odejít do důchodu!!! http://www.novinky.cz/koktejl/249174-prorok-konce-sveta-se-omluvil-za-chybne-predpovedi-a-odesel-do-duchodu.html?ref=boxE [url=Prorok konce světa se omluvil za chybné předpovědi a odešel do důchodu]Prorok konce světa se omluvil za chybné předpovědi a odešel do důchodu[/url]

26

Poeet p?íspivku : 33
Reputace : 0
Body : 17
Registration date : 03. 02. 06

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Generace, která nepomine ...

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru