128.výroční zasedání WTBTS

Strana 2 z 3 Previous  1, 2, 3  Next

Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  frodobagin za 17/11/2012, 13:21

When Does Jesus Appoint the Slave “Over All His Belongings”?

Jesus said that the “master on arriving” (literally, “having come”) will appoint the slave “over all his belongings.” When does the Master, Jesus, arrive?

The expression translated “on arriving” is a form of the Greek word er′kho·mai. Verses 42 and 44 of chapter 24 translate a form of er′kho·mai as “coming.” In those verses, Jesus is referring to his coming as Judge during the great tribulation.—Matthew 24:30; 25:31, 32.

Jesus’ appointment of the “slave” over his “belongings,” then, must also be a future event. He will make that appointment during the great tribulation.

překlad:
Kdy Ježíš jmenuje otroka "nad celým svým majetkem"?

Ježíš řekl, že "pán při příchodu" (doslovně, "přijda") ustanoví otroka "nad celým svým majetkem." Kdy pán, Ježíš, přijde?

Výraz přeložený jako "při příchodu" je tvar řeckého slova er'kho · mai. 42 a 44 verš 24 kapitoly překládá tvar er'kho · mai jako "při příchodu". V těchto verších se Ježíš odvolává na jeho příchod jako Soudce při velkém soužení. Matouš 24:30; 25:31, 32.

Ježíšovo ustanovení "otroka" nad jeho "majetkem", pak musí být také budoucí událostí. Ustanový jej během velkého soužení.

Vyňato a zběžně přeloženo z článku uveřejněného na stránkách www.jw.org (odkaz zde - pouze v angličtině).


Zajímavá skutečnost.
Jsem zvědavý, kdy a jakou formou se toto nové světlo dostane do sboru, aby SJ nebyli v nevědomosti o novém Jehovově názoru a aby nešířili staré a neplatné pravdy o VRO (věrném a rozvážném otroku).

Mimochodem článek o 128. výročním zasedání SJ, který je v ANJ není na českých stránkách k dispozici. Škoda. Snad tam bude v dohledné době.

Chystám se osvěžit si všechny nauky VRO, kterých se tato změna datování ustanovení VRO Ježíšem dotýká.
Stejně je to drzost a jistě do nebe volající, že nynější VRO se sám sebe nazývá věrným a rozvážným otrokem (VRO) i když jeho nové světlo tvrdí, že věrný a rozvážný otrok bude jmenován Ježíšem při jeho příchodu v závěrečných dnech v závěrečné části dní.
MASAKR.
To že se lidé z VRO (tedy konkrétně vedoucí sbor o 8mi lidech) sami ustanovily jako Ježíšův věrný a rozvážná otrok ani nebudu komentovat. Další světlo (tedy vlastně tma) v podání člověka a jeho ambicí.

Přeji všem SJ, kteří zavítají na toto fórum nebo jinam, dostatek dobré vůle a hlavně síly se hluboce zamyslet nad věcmi, které nejdou zrovna pod nosánek, který je tvarovaný samozvaným VRO.
avatar
frodobagin

Male Poeet p?íspivku : 435
vztah k organizaci : SJ - pevně a neotřesitelně
Reputace : 0
Body : 460
Registration date : 21. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi http://www.osel.cz

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 17/11/2012, 13:50

pepakrocan napsal:
Nebo bych to rozdělil na ty ultra horlivé, kteří v každé prkotině dokáží vidět jasný důkaz pro Boží vedení, pak na ty běžné, kterých je většina, a které podobné nauky vůbec neřeší, ve většině případů je ani příliš nezná, neorientuje se v nich a často možná ani nějaké zásadnější změny nezpozorují.
Pak tu je nejmenší skupina těch přemýšlivých a zdravě nedůvěřivých, kteří si opravdu ověřují jako Berojští a kteří jsou logicky alespoň v první fázi úvah znepokojeni.
Pepo, celkem trefný a vystihující popis.
V každé skupině bychom našli ještě jemně se odlišující podskupiny, ale to by bylo na román.
Buď se ale nechají ukecat těmi horlivými, že je to v pořádku
Právě o této skupině jsem psal:,,Jen je mi opravdu líto mnohých fajn jednotlivců SJ, kteří žijí stále v představě, že VRO jen pilně a poctivě studuje Písma, pokorně prosí Jehovu o vedení a proto veškeré změny nauk jsou jen výsledkem působení Božího ducha...
a nebo začnou být nedůvěřiví ještě víc a nakonec se přesvědčí o tom, že VRO není ve všem Božím nástrojem.
Doufejme, že se na cestu od VRO vydají všichni upřímní a pravdu milující SJ.
U té největší skupiny je "problém" v tom, že si nepřipouští, že se jich osobně nějaké změny nauk z Brooklynu dotýkají. Je jim vcelku fuk jestli je pomazaných tolik, jestli jsou už v nebi, kdo je čeleď a kdo ten kdo poskytuje pokrm atd...
Mohu potvrdit, ještě jako starší sboru a vedoucí studia knihy i studia Strážné věže jsem se
mnohokrát setkal s tím, že mnozí SJ znají jen ty nejzákladnější nauky SJ a o podrobnějších výkladech mnohých nauk nemají buď ani tušení nebo si je jen matně vybavují (týkalo se i některých starších sboru).
V tomto stavu buď nové ,,světlo´´ odporující si se ,,světlem´´ starým vůbec nepostřehli
nebo nijak neviděli a nevnímali ,,hrůznost´´ takové proměny.

S takovými SJ je pak těžká diskuze, protože i ten sebelepší logický a sebelépe podaný argument dosvědčující nemožnost vedení od Boha v této věci jim vůbec nevyzní ani nemůže vyznět, jejich jediný pocit při takové diskuzi je:,, Pozor, to zavání odpadlictvím´´.

Viděno touto optikou to s nikým v této skupině nějak zásadně nehne.
Anebo v komentářích na shromáždění jásají nad novým ,,světlem´´ a radují se z toho, jak
Jehova vede svou organizaci, a přitom změněnou nauku pořádně neznali ani ve staré verzi
a tu novou verzi si jen maximálně rychle přečetli v literatuře, ale nijak do hloubky ji nepromýšleli.

Znal jsem jednu sestru v minulém sboru, pravidelnou průkopnici (jinak zcela sobeckou a intrikánskou SJ), která si třeba vůbec nevšimla, že se nějaká věc změnila už třeba i 2x nebo 3x.
Jednou s ní má manželka mluvila o některých změnách a dávala jí otázky k přemýšlení, ale její reakce byla:,,Ty nevěříš v Boží organizaci?´´

witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 17/11/2012, 15:23

frodobagin napsal:
Vyňato a zběžně přeloženo z článku uveřejněného na stránkách www.jw.org (odkaz zde - pouze v angličtině).
Frodo, díky za odkaz, podnítil jsi mě, abych si to celé přečetl.

Měl jsem dnes telefonický hovor s jedním SJ a on se mě ptal, jak to je s rokem 1914 a s Pánovou přítomností, zda tam také neproběhla nějaká oficiální změna.

Tak pro něj (občas to tu čte, ale nepřispívá) i pro ostatní z onoho odkazu cituji a překládám odstavce, které se toho týkají.
Jen připomínám pro nezasvěcené, že odkaz, který uvedl frodo a ze kterého oba citujeme, jsou oficiální stránky SJ, takže citujeme přímá tvrzení VRO.

Citace a překlad:

Logically, then, “the faithful and discreet slave” must have appeared after Christ’s presence began in 1914.

Logicky, věrný a rozvážný otrok se musel objevit poté, co Kristova přítomnost začala v roce 1914.


It is reasonable to conclude, then, that Jesus appointed “the faithful and discreet slave” over “his domestics” during his presence, “the conclusion of the system of things.”

Je potom logické vyvodit, že Ježíš ustanovil “věrného a rozvážného otroka” nad “svou domácností” během své přítomnosti, “závěru systémů věcí.”

(pozn. jak vidno, nauky o přítomnosti a o roce 1914 zatím beze změny)

Stejně je to drzost a jistě do nebe volající, že nynější VRO se sám sebe nazývá věrným a rozvážným otrokem (VRO) i když jeho nové světlo tvrdí, že věrný a rozvážný otrok bude jmenován Ježíšem při jeho příchodu v závěrečných dnech v závěrečné části dní.
To, že nynější VRO sám sebe nazývá věrným a rozvážným otrokem je jistě drzost do nebe volající, jen bych malinko upřesnil, že (aspoň jak já to vnímám), nové světlo rozlišuje
2 různé události:

1) ustanovení otroka jako takového

2) ustanovení otroka nad vším majetkem

TYTO 2 UDÁLOSTI NYNÍ VRO ČASOVĚ ODLIŠUJE

Cituji a překládám dále:

Jesus said that the slave (1) is appointed to a supervisory role “over [the master’s] domestics” and (2) gives the domestics spiritual “food at the proper time.”

Ježíš řekl, že otrok (1) je ustanoven do dohlížecí role “nad [Pánovou] domácností”
a (2) dává domácnosti duchovní “pokrm v pravý čas.”

From 1919 on, there has always been a small group of anointed Christians at the world headquarters of Jehovah’s Witnesses. They have supervised our worldwide preaching work and have been directly involved in preparing and dispensing spiritual food. In recent years, that group has been closely identified with the Governing Body of Jehovah’s Witnesses.

Od roku 1919 tu vždy byla malá skupina pomazaných křesťanů ve světovém ústředí svědků
Jehovových. Dohlíželi nad celosvětovým kazatelským dílem a byli přímo zapojeni do přípravy
a vydávání duchovního pokrmu.
V nedávných letech byla tato skupina úzce ztotožňována s vedoucím sborem svědků Jehovových.

“The faithful and discreet slave” was appointed over Jesus’ domestics in 1919. That slave is the small, composite group of anointed brothers serving at world headquarters during Christ’s presence who are directly involved in preparing and dispensing spiritual food. When this group work together as the Governing Body, they act as “the faithful and discreet slave.”

Věrný a rozvážný otrok byl ustanoven nad Ježíšovou domácností v roce 1919. Tento otrok je skupina složená z pomazaných bratrů, kteří slouží ve světovém ústředí během Kristovy přítomnosti a kteří jsou přímo zapojeni do přípravy a vydávání duchovního pokrmu.
Pokud tato skupina pracuje společně jako vedoucí sbor, jedná jako “věrný a rozvážný otrok”


Potom se řeší ona otázka:

When Does Jesus Appoint the Slave “Over All His Belongings”?

Kdy Ježíš ustanovuje otroka "nad celým svým majetkem"?

Tuto otázku jsi citoval a přeložil Ty (díky za to).


Takže, já to chápu tak, VRO rozdělil výklad do různých časových hledisek:

Staré světlo:

VRO jsou všichni pomazaní neboli všech 144 000, takže logicky ustanovení otroka proběhlo
při založení křesťanského sboru v 1. století (při vylití Ducha svatého).

Nové světlo:

a) VRO je jen vedoucí sbor, a jako otrok byl ustanoven až v roce 1919.

b) Jeho ustanovení nad Pánovým majetkem však ještě neproběhlo (jak se dosud učilo), ale proběhne až v Armagedonu.

Na závěr 2 ,,povzbuzující´´ zprávy, o kterých se článek také samozřejmě zmínil.. Very Happy

1)
After the speaker explained this aspect of Jesus’ prophecy, the audience erupted in sustained applause.

Když řečník vysvětlil tento aspekt Ježíšova proroctví, posluchači propukli v neutuchající potlesk.

2)
...........joined in singing “The Light Gets Brighter”

..........připojili se ke zpěvu písně “Světlo svítí stále více”

witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Alea za 17/11/2012, 20:11

witness napsal: i to, co z toho vlastně vyplývá, ale co na zasedání nezaznělo ani nemělo zaznít.
Jinými slovy, ačkoliv to neuvedli přímo, z jejich nového učení jistě vyplývá, že parousia ještě nezačala - to znamená, že Ježíš nezačal vládnout v roce 1914.
Jistěže nikdo ze svědků Jehovových nemá duchovní pochopení na to, aby na takové závěry
přišel sám od sebe; ale dokonce i kdyby na to přišli a šeptali o tom ve sboru, starší by se s nimi vypořádali pro odpadlictví kvůli tvrzení, že rok 1914 je falešný.

Děkuji Ti witnessi za překlad, (na uvedené stránky jsem se ještě nedostala+kromě toho v angličtině trochu plavu) takže oceňuji, že jsi to zde přeložil.

Předpokládala jsem, že se k tomu samozřejmě veřejně nepřiznají, ale to co mne děsí je to, že se skálopevným SJ tato obrácená nauka nejspíš ani nehne - a patrně mu vůbec nedojde, jak velký zvrat v nauce to je. Přemýšlím o tom, jak se to dá takovým lidem vůbec vysvětlit, aby pochopili.


Naposledy upravil Alea dne 17/11/2012, 20:20, celkově upraveno 1 krát
avatar
Alea

Female Poeet p?íspivku : 800
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 0
Body : 867
Registration date : 14. 11. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Alea za 17/11/2012, 20:13

noname napsal:Výklad se změnil a Bible samozřejmě z okna neletěla. Onen starší ani neměl potřebu se nějak omluvit, prostě jen otočil a opět se s takovým stoprocentním přesvědčením začal držet nového výkladu. Ukázkový příklad fanatismu.

Takových starších je bohužel většina. Lidské výklady jim stačí...i ty, které si odporují Crying or Very sad
avatar
Alea

Female Poeet p?íspivku : 800
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 0
Body : 867
Registration date : 14. 11. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Alea za 17/11/2012, 20:15

frodobagin napsal:
Stejně je to drzost a jistě do nebe volající, že nynější VRO se sám sebe nazývá věrným a rozvážným otrokem (VRO) i když jeho nové světlo tvrdí, že věrný a rozvážný otrok bude jmenován Ježíšem při jeho příchodu v závěrečných dnech v závěrečné části dní.

Jestlipak to někomu z oveček dojde? Very Happy
avatar
Alea

Female Poeet p?íspivku : 800
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 0
Body : 867
Registration date : 14. 11. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Alea za 17/11/2012, 20:19

witness napsal:
Doufejme, že se na cestu od VRO vydají všichni upřímní a pravdu milující SJ.

Kéž by Bůh dal!
avatar
Alea

Female Poeet p?íspivku : 800
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 0
Body : 867
Registration date : 14. 11. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 18/11/2012, 00:45

Alea napsal:....ale to co mne děsí je to, že se skálopevným SJ tato obrácená nauka nejspíš ani nehne - a patrně mu vůbec nedojde, jak velký zvrat v nauce to je.
Aleo, naprosto s Tebou souhlasím.

Když jsem si přečetl ,,přímo u zdroje´´celé oficiální vyjádření VRO, bylo mi jasné, že ono nové ,,světlo´´bude drtivou většinou SJ přijato naprosto bez problémů.
Aby dosud přesvědčený SJ rozpoznal jeho biblickou chybnost a v něm patrnou světskou strategii, musel by si nejen nastavit jinou optiku vidění, ale též upřímně prozkoumat všechny
další nauky SJ, které jsou s tímto novým světlem spojeny a které jsou zpochybněny a přesto
je VRO prozatím neruší.

I když věřím, že budou jednotlivci, které nové světlo zarazí a podnítí je k poctivému průzkumu,
tak jsem si též jist, že to budou jen výjimky, a čím dosud o VRO přesvědčenější taková výjimka mezi SJ bude, tím více jí dá práci si všechny souvislosti uvědomit a pojmenovat.

witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 18/11/2012, 10:26


nové světlo rozlišuje
2 různé události:

1) ustanovení otroka jako takového

2) ustanovení otroka nad vším majetkemČiže teoreticky sa dá tomu rozumieť tak ,že ustanovenie otroka ako takého už prebehlo v minulosti a keď sa preukáže ako verný ,ustanový ho Pán po sužení nad svojim majetkom??

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 18/11/2012, 11:09

Ing.Peter napsal:
Čiže teoreticky sa dá tomu rozumieť tak ,že ustanovenie otroka ako takého už prebehlo v minulosti a keď sa preukáže ako verný ,ustanový ho Pán po sužení nad svojim majetkom??
Ano, takto tomu rozumím také. Very Happy

witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Anonymní za 18/11/2012, 11:56

Bráškové a sestřičky.

Ale to má háček nebo více háčků.

Jak Pán ustanovuje, jestli musí být vždy osobní ustanovení, nebo stačí jen to zprostředkované, tedy uvěřím a konám a když pak Pán přijde skutečně, tak ustanoví nad majetkem, potom toto nové světlo je velmi rozporuplné. Protože nepochopení VRO s textem u Mt. 24, 45... je v tom, že "každý" kdo tak činí a každý kdo sděluje svoji víru dál a žije ji a právě svým žitím nebo chcete-li uplatňováním ve svém životě-naplňováním ve svém životě evangelia o Kristu, předává svému okolí to, o čem u Matouše čteme, že je správným správcem. Proto neexistuje žádná skupina či jednotlivec, ale všichni kdo tvoří Kristovo tělo, jsou nebo mají být, proto jsem se zmínil o víře, těmi správci, o kterých čteme u Matouše. Prostě je to o tom nebát se si vnitřně nebo i veřejně říci dost, ne, s tímto nechci nic mít. A uvidíme, že se přidají i ostatní, kdo ne, tak i takoví jsou popsáni v Písmu, slepé vedou slepí a jaký je jejich konec, no protože máme lásku ke svým bližním a nechceme aby je čekal takový konec, proto o tom zde diskutujeme a informujeme, ne?!

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 18/11/2012, 12:04

Diky za reakcie, som vďačný za každý názor Smile

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  gari za 18/11/2012, 13:03

Ing.Peter napsal:
nové světlo rozlišuje
2 různé události:

1) ustanovení otroka jako takového

2) ustanovení otroka nad vším majetkemČiže teoreticky sa dá tomu rozumieť tak ,že ustanovenie otroka ako takého už prebehlo v minulosti a keď sa preukáže ako verný ,ustanový ho Pán po sužení nad svojim majetkom??

O takovémhle dvoustupňovém ustanovování VRO však není v Bibli ani zmínka. Možná, že se dočkáme i revidovaného vydání PNS drunken

gari

Male Poeet p?íspivku : 594
vztah k organizaci : mnoho let aktivní SJ, pak velké zklamání a odchod
Reputace : 0
Body : 599
Registration date : 15. 08. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 18/11/2012, 14:06

yxoxs napsal: potom toto nové světlo je velmi rozporuplné
O rozporuplnosti tohoto nového světla i toho starého není samozřejmě pochyb. Very Happy

witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 19/11/2012, 00:59

Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas? 46 Šťastný je ten otrok, ak ho nájde jeho pán pri svojom príchode, že to tak robí. 47 Pravdu vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom


Keď uvažujem nad tým textom tak teoreticky je možné to dvojité menovanie ,lebo "pán ustanovil" v minulosti nad svojou čeľaďou .. potom má otrok dávať pokrm. Musí to tak byť lebo pán pri svojom príchode má posúdiť ,či ho otrok poslúchol, a ak áno tak ho pán ustanoví nad celým majetkom.

Len je otázka ,kedy,koho,ako ustanovil ..ukáže čas.

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 19/11/2012, 01:41

Ing.Peter napsal:Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou,
Pane Peter, zkuste ty verše číst tak, že je budete vnímat jako PODOBENSTVÍ,
nikoliv jako proroctví.


witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 19/11/2012, 01:52

Áno, ak je to podobenstvo tak nieje čo riešiť ,len uvažovať čo ním chcel Kristus povedať.

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  gari za 19/11/2012, 02:06

Ing.Peter napsal:Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas? 46 Šťastný je ten otrok, ak ho nájde jeho pán pri svojom príchode, že to tak robí. 47 Pravdu vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom


Keď uvažujem nad tým textom tak teoreticky je možné to dvojité menovanie ,lebo "pán ustanovil" v minulosti nad svojou čeľaďou .. potom má otrok dávať pokrm. Musí to tak byť lebo pán pri svojom príchode má posúdiť ,či ho otrok poslúchol, a ak áno tak ho pán ustanoví nad celým majetkom.

Len je otázka ,kedy,koho,ako ustanovil ..ukáže čas.

Pane Peter, v tom vám musím dát za pravdu.

Je třeba ale pamatovat na to, že se zde nejedná o proroctví ale o podobenství. Věrným otrokem se stává každý, kdo zasvětí svůj život Bohu a následuje Ježíše. K tomuto ustanovení dochází dle mého názoru automaticky po křtu. Toto podobenství nemá promlouvat jen k nějaké Ježíšem ustanovené skupině křesťanů, jak doteď vyučují SJ, ale ke všem křesťanům. A o tom je i ta prosincová studijní SW.
Přesto si vedoucí sbor SJ tuto úlohu věrného otroka přivlastňuje výhradně pro sebe (tvrdí, že je Ježíš v roce 1919 ustanovil, a už to neplatí na všechny pomazané, ale jen na partu vyvolených ve vedoucím sboru), a dle tohoto nového světla čeká, že je Ježíš ještě jednou ustanoví nad celým svým majetkem. V tomto podání je takto provedené dvoustupňové ustanovování vedoucího sboru SJ za VRO zcela nesmyslné. Je to jasné nepochopení Ježíšova podobenství.

gari

Male Poeet p?íspivku : 594
vztah k organizaci : mnoho let aktivní SJ, pak velké zklamání a odchod
Reputace : 0
Body : 599
Registration date : 15. 08. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 19/11/2012, 02:24

Diky za názor, budem rád ak aj ďalší napíšu ako chápu tie texty o VRO , čo môže byť majetkom,čeľaďou,pokrmom atď.

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  zbysek za 19/11/2012, 11:17

Ing.Peter napsal:Keď uvažujem nad tým textom tak teoreticky je možné to dvojité menovanie ,lebo "pán ustanovil" v minulosti nad svojou čeľaďou .. potom má otrok dávať pokrm. Musí to tak byť lebo pán pri svojom príchode má posúdiť ,či ho otrok poslúchol, a ak áno tak ho pán ustanoví nad celým majetkom.

Len je otázka ,kedy,koho,ako ustanovil ..ukáže čas.
Jan 21:15  Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mne více než tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“
16  Řekl mu opět podruhé: „Šimone Janův, miluješ mne?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé ovce.“
17  Řekl mu potřetí: „Šimone Janův, máš mě rád?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: ‚Máš mě rád?‘, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.

Ježíš ustanovil na začátku Petra k této úloze. V podstatě to lze zcela jistě vztáhnout na všechny, kteří se v církvích ujímají vedení. V širším slova smyslu by se to pak dalo vztáhnout na všechny křesťany, protože ti jsou kněžstvem pro národy - zde už je to však věcí osobního pojetí.

Ježíš pak dál pokračuje a říká, že ten, kdo dělá to, co dle pověření dělat má, bude odměněn a ten, který to nedělá, bude potrestán. Už z toho plyne, že pověřených je více. Z kontextu dále plyne, že k posouzení dojde až při Kristově druhém (viditelném!!!) příchodu. To je z textu zcela zřejmé. To, že učení SJ začíná v této otázce opatrně otáčet je důkazem, že celé dřívější učení o VRO bylo falešné a lživé a že si to vedoucí sbor jasně uvědomuje (proto lživé).

Navíc je to z povahy výroku podobenství, nikoliv proroctví.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4315
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3573
Registration date : 16. 02. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  witness za 19/11/2012, 14:42

Ing.Peter napsal:Diky za názor, budem rád ak aj ďalší napíšu ako chápu tie texty o VRO , čo môže byť majetkom,čeľaďou,pokrmom atď.
Jelikož se jedná o podobenství a nikoliv o proroctví, tak žádné budoucí prorocké splnění jednotlivých výrazů hledat nemusíme, protože tyto výrazy prostě nebyly myšleny prorocky.
Ježíš jen popsal tehdejším posluchačům situaci, kterou si mohli snadno představit a která měla zdůraznit hodnotu vytrvalé, pilné a věrné služby.

U SJ je samozřejmě běžný rys, že se kdejaké podobenství vykládá jako proroctví, kdy
se kladné rysy podobenství vztahují samozřejmě na organizaci SJ v čele s VRO a záporné rysy
popisují falešná náboženství mimo SJ apod; ale jsou to vesměs čiré spekulace, kterých
si i člověk s průměrnou inteligencí a trochou fantazie vymyslí spousty na požádání.


witness

Male Poeet p?íspivku : 2412
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2269
Registration date : 31. 05. 08

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  noname za 20/11/2012, 02:20

Možná že to SJ vzali jako proroctví v souvislosti s 24.kapitolou o posledních dnech (mimo svou snahu zdůvodnit své údajné postavení nad ostatními), nevím, nicméně je třeba brát tuto pasáž i s ohledem na kontext dalších veršů a tam se jednoznačně hovoří v podobenstvích (o 10 pannách, velmi podobné o talentech).
Budeme-li ho jako podobenství tedy brát (a i z podobné pasáže u Luk.12:41-48 vyplývá, že to je správná úvaha), lze z něj vyčíst dle mého názoru pouze tolik, že každý z nás dostal odpovědnost, jak naloží s dary, které od Pána dostal ku prospěchu ostatních a že za to pak budeme po právu odměněni - ať tak či tak. A těmi dary může být cokoli - někteří mají učitelské schopnosti, pak mohou pomoci druhým zamyslet se více nad Biblí, někteří jsou soucitní, jemní, pak mohou naslouchat, podržet psychicky atd atd, těch darů může být nespočet - nejedná se jen o předávání informací v literatuře, jak je to často vysvětlováno. Tak to alespoň chápu já.

Komentář k tomuto textu např. v Jeruzalémské bibli říká: "...uvádí na scénu Kristova služebníka pověřeného úřadem v církvi, jako byli apoštolové, jenž bude souzen podle toho, jak splnil své poslání." Žádný z apoštolů se nestavěl do role dozorčího nad vírou kohokoli, nikoho neřídil a nic nad to, co je psáno, nediktoval, ačkoli svým přímým pověřením Kristem by to mohl udělat, naopak, jejich posláním bylo jednoznačně sloužit druhým a svým životem to také dokazovali. O to více nemá nikdo dnes právo se na základě těchto veršů do takové role stavět a ještě to podpořit zdáním proroctví.

Velmi výstižný a hezký závěr sz tohoto podobenství, se kterým se ztotožňuji, je na stránkách http://4witness.org/svedkove-jehovovi/pravda.php, dovolím si to citovat:

"Pointa Ježíšova podobenství tkví v tom, že my všichni máme usilovat o to, abychom byli “věrnými” služebníky našeho Pána, abychom až náš Král Ježíš přijde pro svůj lid, byli shledáni “věrnými” a odměněni větší autoritou a odpovědností. V těchto verších není ani náznak toho, že by se věrným “otrokem” prorocky rozuměla nějaká organizace, která bude “ustanovena” nad Jehovovým majetkem. Ba naopak stejně jako se kterýkoli jednotlivec může stát součástí skupiny zlého “otroka” tím, že je Bohu nevěrný, tak se kdokoli může stát součástí skupiny věrného “otroka” tím, že je věrný v úkolech, kterými ho pověřuje Duch svatý.

Doopravdy vydáváme své duše do velkého nebezpečí, pokud svěřujeme naši věčnost do rukou lidských vůdců a hledáme u nich duchovní jistotu. Bible říká: “Prokletý je zdatný muž, který vkládá důvěru v pozemského člověka a skutečně činí tělo svou paží.” (Jeremjáš 17:5). Tím jediným, u něhož máme hledat věčný život a duchovní Pravdu, je Ježíš Kristus. On prohlašuje: “Jsem cesta a pravda a život; nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.”
(Jan 14:6)"


Naposledy upravil noname dne 20/11/2012, 02:44, celkově upraveno 1 krát

noname

Female Poeet p?íspivku : 128
vztah k organizaci : SJ, který si přeje sloužit Bohu se svou silou rozumu
Reputace : 1
Body : 132
Registration date : 29. 10. 12

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  sazeč za 20/11/2012, 02:39

Ahoj Noname, hezky psáno. Dovoluji opravit web.str. http://4witness.org/svedkove-jehovovi/pravda.php
Čárku za .php jsem smazal a po opětovném kliknutí se objevuje paráda.


Naposledy upravil sazeč dne 20/11/2012, 02:46, celkově upraveno 1 krát

sazeč

Male Poeet p?íspivku : 1721
Reputace : 2
Body : 1728
Registration date : 27. 04. 09

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  noname za 20/11/2012, 02:45

Děkuji, sazeči, za opravu odkazu Smile

noname

Female Poeet p?íspivku : 128
vztah k organizaci : SJ, který si přeje sloužit Bohu se svou silou rozumu
Reputace : 1
Body : 132
Registration date : 29. 10. 12

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Ing.Peter za 21/11/2012, 02:33

"Pointa Ježíšova podobenství tkví v tom, že my všichni máme usilovat o to, abychom byli “věrnými” služebníky našeho Pána,


Toto je aj podľa mňa dobrá úvaha a tom podobenstve.

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 523
Reputace : 1
Body : 536
Registration date : 25. 11. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: 128.výroční zasedání WTBTS

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 2 z 3 Previous  1, 2, 3  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru